Nuland, Bjørn Richard

Bjørn Richard Nuland har publisert artikkelen «Behov for skeiv eldreomsorg?» i Aldring og livsløp nr 3-4 2009. – Lesbiske og homofile eldre har levd storparten av livet i et Norge der homofili først var kriminelt og dernest en diagnose. Dette kan prege deres helse og sosiale nettverk, skriver Nuland, og reiser en debatt om behovet for skeiv eldreomsorg. Den norske velferdsstaten forutsetter at det er likeverdige helsetjenester for alle, men Nuland mener det er grunn til å spørre om også minoritetsgruppene får ivaretatt sine særegne behov. I artikkelen spør han hvilken evne en velferdsstat som er basert på likhet, har til å imøtekomme det økte mangfoldet av behov, verdier og preferanser? Kan likhetsidealene i velferdsstaten resultere i svikt i tilbudet til de som ikke er «like»?

Utgitt i 2009.