Erna Bøyum

Homofile, lesbiske og bifile er aktive i idretten. Dette ønsker NIF å synliggjøre, samtidig som vi ønsker å gi ledere og trener råd og tips om hvordan man kan sikre at alle føler seg velkommen og godt ivaretatt i idrettslaget uavhengig av seksuell orientering. Norsk idrett har fortsatt en stor jobb å gjøre opp mot hva hver enkelt trener og leder velger å kommunisere i det daglige. I bladet, som er laget i samarbeid med BLIKK, kan man blant annet lese om erfaringene til håndballprofilen Gro Hammerseng som mener norske trenere skal bli tøffere og tørre å snakke høyt om homofili og homofobi. Det er intervju med Marit Breivik som sier at det er idrettslagene selv som må rydde opp i negative holdninger, og kulturminister Anniken Huitfeldt har stor tillitt til at voksne i den organiserte idretten tar homofobi på alvor. Bladet er et resultat av prosjektet Med idretten mot homohets som ble gjennomført i perioden 2007-2009

24 s., utgitt av Norges idrettshøgskole i 2009.