Backe-Hansen, Elisabeth

Temaet for denne kunnskapssammenstillingen er hvordan forebygge og motvirke utilsiktet flytting fra fosterhjem, forstått som at flyttingen skjer uten at det er planlagt og gjerne brått og uforberedt. Hensikten er derfor å få fram kunnskap som kan bidra til å redusere antallet utilsiktede flyttinger, eller flyttinger som skjer uten at de er planlagt og altfor ofte på måter som skaper ytterligere belastninger for allerede utsatte barn og unge. Å forebygge og motvirke utilsiktet flytting er da to litt ulike strategier som likevel er beslektet med hverandre. Forebygging handler for eksempel om å unngå å velge feil fosterhjem, noe som godt kan skje i en travel hverdag hvor det er vanskelig å finne optimale tilbud til barn og unge som trenger fosterhjem, og hvor presset på å finne et hjem raskt kan være stort. Forebygging handler dessuten om best mulig forberedelse av mulige fosterhjem, for eksempel gjennom kursing på forhånd. Men i tillegg handler forebygging om å tilrettelegge, følge opp, veilede og styrke fosterhjem der barn og unge allerede er plassert, slik at fosterforeldrene blir bedre rustet til å klare oppgaven over tid. Dermed får vi en mer glidende overgang til det å motvirke utilsiktet flytting, som gjerne handler om å prøve å bedre situasjonen i en plassering der det allerede kommer signaler om at noen av partene, som oftest fosterforeldrene, er i ferd med å gi opp. Hverdagen i fosterhjemsarbeidet rommer denne variasjonen.

55 s., utgitt av Nasjonalt bibliotek for barnevern og familievern i 2009.