Kristofersen, Lars B. og Kristofersen, Lars B.

Hovedmålet for dette forskningsprosjektet er å beskrive og analysere karrierer og utviklingstrekk for ungdom innen barnevernet og indikatorer for sosial eksklusjon i løpet av ettervernsfasen og tidlig voksen alder. Prosjektets delmål konkretiseres nærmere nedenfor. Analysene gjelder følgelig hvordan barn og unge mellom 16 og 22 år gradvis sluses ut av plasseringstiltak i barnevernet. Internasjonal, forskningsbasert kunnskap tyder på at de som forblir lenger under tiltak, også har bedre prognose. Da denne undersøkelsen ble planlagt, manglet norsk kunnskap om disse forholdene. Prosjektet har først og fremst gjennomført deskriptive analyser. Samtlige analyser bygger på longitudinelle registerdata.

159 s., utgitt av NOVA i 2009.