Denne veilederen er ikke lenger gjeldende. Se Bufdir.no for oppdatert, digital veileder under Barnevern - Fagstoff: "Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold - en veileder til barnevernstjenesten".

112 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Imdi, UDI og POD i 2009.