Helen Bøsterud

Granskingsutvalgets mandat har vært å granske faktiske forhold knyttet til eventuelle overgrep og eventuell omsorgssvikt i institusjoner hvor Oslo kommune plasserte barn i perioden 1954–1993. Granskingsutvalget har også vært pålagt å granske hvorvidt de aktuelle tilsynsmyndighetene utførte sine pålagte oppgaver i forhold til institusjonene, samt om det lå rettslig gyldige vedtak til grunn for de plasseringer hvor foreldre/foresatte ikke hadde gitt samtykke til plassering..Utvalgets leder: Helen Bøsterud

213 s., utgitt av Granskingsutvalget i 2005.