Stavseng, Gjertrud Sæter | Aspelund, Grete | Skutlaberg, Linn Synnøve | Larsen, Elisabeth

På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og i samarbeid med KS, har Rambøll Management evaluert de statlige fagteamene i barnevernet. Fagteamene ble opprettet som en del av forvaltningsreformen i 2004. Fagteamene har som kjerneoppgaver å bistå kommunene ved plassering av barn i barneverntiltak, samt å gi råd til kommuner som ønsker det

125 s., utgitt av Rambøll i 2008.