Moseng, Bera Ulstein

Er lesbiske og homofile tenåringer mer utsatt for mobbing, trusler og vold enn heterofile tenåringer? Dette er et av hovedspørsmålene som søkes besvart i denne rapporten. Et hovedfunn i rapporten er at unge lesbiske og homofile tenåringer i Oslo er særlig utsatt for mobbing, systematiske trusler og vold. Det er første gang at det her til lands utgis en forskningsrapport som tar for seg voldsproblematikk blant tenåringer knyttet til seksuell livsform og orientering, basert på representative data. Dataene som rapporten bygger på er fra studien Ung i Oslo 2006 og som referanse, Ung i Norge 2002

94 s., utgitt av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring i 2007.