Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av mulighetene for nordisk samarbeid om universelt utformet hverdagsteknologi sett i lys av noen av de utfordringene som de nordiske landene har til felles. Dokumentet er utarbeidet i samarbeid mellom representanter fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Direktoratet for e-helse, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Nordens Velferdssenter og Råd for nordisk samarbeid om funksjonshinder. Dokumentet gir anbefalinger om nordisk samarbeid om universell utforming og hverdagsteknologi i lys av velferdsutfordringer som deles av de nordiske landene. Dokumentet er utgangspunkt for faglige innlegg og diskusjoner under den nordiske konferansen om utforming og hverdagsteknologi, som gjennomføres 20. juni 2017 under det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd. Publikasjonen finnes også på engelsk med tittelen «A nordic perspective on Universal Design & New Technology».

16 s., utgitt av Deltasenteret i 2017.