• Thorøya sett fra sjøen
  Thorøya sett fra sjøen
 • Kjellerstua på Thorøya
  Kjellerstua på Thorøya
 • Stua på Thorøya
  Stua på Thorøya
 • Kjøkkenet på Thorøya
  Kjøkkenet på Thorøya
 • Spisestua på Thorøya
  Spisestua på Thorøya
 • Ungdomsrom på Thorøya
  Ungdomsrom på Thorøya
Vi som jobber her

Vi som jobber her

Ansatte

De fleste som jobber på Thorøya er barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere. I tillegg har noen ansatte annen utdanning og erfaring.

Vi er opptatt av å ha en bred kompetanse i vår voksengruppe, samtidig som vi samarbeider med andre fagmiljøer ved behov for tilleggskompetanse. Hos oss har flere av miljøterapeutene meransvarsoppgaver – eksempelvis familiearbeid, skoleoppfølging, helseoppfølging og kartlegging. Dette fordi vi skal sørge for at ungdommene som bor hos oss får den hjelpen de har behov for og har rett på.

De voksne jobber i en tredelt turnus. Det vil si at de jobber dagtid, kveldstid og på natten. På natten er de voksne våkne, og tilgjengelige for ungdommene.

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeidere. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

Slik jobber vi

Slik jobber vi

På Thorøya er vi opptatt av å samarbeide med ungdommene slik at oppholdet hos oss blir mest mulig tilrettelagt for hver enkelt ungdoms omsorgs- og endringsbehov. Vi ønsker at ungdommene skal forteller oss hva de trenger hjelp til, dette fordi vi mener at de er ekspertene i egne liv. 

Vi jobber sammen om å utarbeide målsettinger for oppholdet hos oss, og vi vil sammen med ungdommene jobbe for at de når disse målsettingene, og får den hjelpen de trenger.

Traumebevisst omsorg

På Thorøya er vi opptatt av traumebevisst omsorg (TBO). Det betyr at vi voksne har mye kunnskap om at barn og ungdom noen ganger har det veldig vanskelig, og derav av og til gjør noen ting som de egentlig ikke mener. 

Vi ønsker å hjelpe ungdommene å jobbe med de tingene som er vanskelig. Vi er opptatt av at de opplever det som trygt å være hos oss, at vi skaper gode relasjoner til hverandre og at de opplever mestring i sitt eget liv. Vi tenker at en ting som bidrar til dette, er at vi voksne forstår at de har det vanskelig, og at vi hjelper dem med å håndtere sine følelser. Dette kaller vi for reguleringsstøtte.

Systemisk tenkning

Vi er videre opptatt av det vi kaller for systemisk tenkning. Det betyr blant annet at vi samarbeider med skole, familie, nettverk, spesialisthelsetjeneste (som for eksempel BUP), barneverntjenesten og andre instanser, for at ungdommene som bor hos oss skal få et best mulig helhetlig omsorgs – og endringstilbud.

Alle ungdommene på Thorøya får en egen kontaktperson, en voksen som har hovedansvar for at de får riktig hjelp til riktig tid.

Standardisert forløp

Ungdommenes opphold på Thorøya er strukturert i det vi kaller for Standardisert forløp. Det vil si at oppholdet er delt inn i tre faser;

 • Kartleggings – og inntaksfase
 • Utviklings – og endringsfase
 • Overgangsfase

Denne inndelingen er laget for at oppholdet hos oss til enhver tid skal være forutsigbart for ungdommene, og for at vi skal sikre at vi gir riktig hjelp under oppholdet, samt at vi sørger for at ungdommene også får den hjelpen de eventuelt trenger etter oppholdet på Thorøya.

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeider. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Før innflytting

Før du flytter inn til oss, ønsker vi deg velkommen på besøk, slik at du kan få se hvordan det ser ut hos oss og hvor du skal bo. Du har også mulighet til å treffe noen av de voksne som jobber her.
Før du flytter inn inviteres du også, sammen med dine foreldre/foresatte og kontaktperson i barneverntjenesten, til et inntaksmøte med avdelingsleder på Thorøya.

I dette møtet kan du få svar på de spørsmålene du har før du flytter inn. I tillegg vil avdelingslederen gi deg en del informasjon, og stille deg (og dine foreldre/foresatte og barneverntjenesten) noen spørsmål. Meningen med møtet er å treffe hverandre og utveksle nok informasjon til at innflyttingen for deg på Thorøya blir så oversiktlig og forutsigbar som mulig.

Barneverntjenesten skal involvere deg (og familien din) i utarbeidelse av din tiltaksplan. Tiltaksplanen skal beskrive de overordnede målsettingene for ditt opphold på Thorøya.

Egne klær og utstyr

Når du flytter inn, er det fint om du tar med deg klær og toalettartikler. Ta også med deg fritidsutstyr og andre private eiendeler som du ønsker å ha under oppholdet hos oss. Om det er noe du er usikker på om det er greit at du tar med, så spør oss. Som regel kan du ta med deg akkurat det du vil, men det kan være ting som er spesielt verdifulle (som for eksempel bunad og smykker) som det kan være lurt at vi snakker om i forkant. Egen mobil og PC er selvfølgelig greit, vi har trådløst nettverk på Thorøya.

Dessverre kan du ikke ta med kjæledyret ditt til oss.

Ungdomsrommene på Thorøya er møblert med seng, nattbord, kommode og klesskap. Om du ønsker skrivepult, så ordner vi det. Om du har egne møbler du heller vil ha på rommet ditt, så kan vi sammen se på mulighetene for det. Thorøya har dessverre ikke plass til å lagre store private møbler.

Hverdagen din når du bor på Thorøya

Planer og avtaler

Med utgangspunkt i din tiltaksplan, vil vi sammen med deg lage en handlingsplan som beskriver hvilke mål vi sammen med deg skal jobbe mot og hvordan vi sammen skal nå disse målsettingene. Vi lager sammen med deg en ny handlingsplan minimum en gang i måneden.

Alle ungdommene på Thorøya har også hver sin ukeplan. Din ukeplan lager du hver uke sammen med en voksen (som oftest din kontaktperson). Ukeplanen gir god oversikt over de aktivitetene som skjer i løpet av uka – det kan for eksempel være skole/jobb, besøk, fritidsaktiviteter og andre avtaler (møter med barneverntjenesten, lege, tannlege, BUPA eller lignende). I tillegg synes noen ungdommer det er fint med en oversikt over måltider, samtaler med kontaktperson og lignende. Poenget med ukeplanen er å skape oversikt for både deg og for oss.

Familie og venner

Vi mener at venner, familie og fritidsaktiviteter er viktig for alle ungdommer, og vil legge til rette for at du får anledning til å leve livet ditt slik du ønsker det. Likevel er det svært viktig for oss at vi sammen lager konkrete avtaler om dette, fordi vi både bryr oss om at du har det bra og fordi vi har ansvar for deg når du bor hos oss. Du kan selvfølgelig ha besøk av venner og familie på Thorøya også.

Det er lagt opp til at alle ungdommer jevnlig har samtaler med sine kontaktpersoner. Dette for at vi skal være sikre på at du har det bra hos oss, og at du får hjelp til å nå dine målsettinger.

Husmøte og tematime

En dag i uka har vi et felles treffpunkt, som vi kaller for Tematimen. I Tematimen snakker vi sammen om ulike tema som opptar oss. Det kan eksempelvis være venner, familie, kjærlighetssorg, seksualitet, identitet, nettvett, eller hvilket som helst annet tema ungdom og voksne er opptatt av. Vi har også Husmøte en gang i uka for alle ungdommene og voksne, her planlegger vi sammen aktiviteter, middagsmeny og andre ting. Hos oss forventer vi at alle (både ungdom og voksne) bidrar til fellesskapet og tar hensyn til hverandre, og vi forventer at alle ungdommene rydder og vasker sitt eget rom og bad en gang i uka.

Skole og jobb

Det er viktig for ungdom å gå på skolen eller være i jobb. Vi på Thorøya er veldig opptatt av dette, fordi vi vet hvor viktig det er med skole og/eller jobb for å ikke "falle utenfor" samfunnet senere i livet. Foreldrene dine/dine foresatte har, sammen med skolen, et hovedansvar for den opplæringen du får. Vi som jobber her skal legge til rette for at du kan gjennomføre din skolegang, avsette tid til lekser og lignende, og delta i møter med skolen din om behov. Vi samarbeider også med OT, NAV eller andre bedrifter om praksisplass for ungdommer som ikke ønsker å gå på videregående skole. Noen ungdommer ønsker en vanlig jobb. Thorøya har ingen avtaler med bedrifter på dette, men vi kan hjelpe deg med å skrive søknad, sette opp CV og trene på hvordan man gjennomfører jobbintervjuer.

Hjemreiser og ferier

I noen tilfeller er hjemreiser til familie styrt av en samværsplan som er bestemt i fylkesnemd. I disse tilfellene er Thorøya forpliktet til å følge denne planen. Om det ikke foreligger en slik plan, vil vi sjekke med barneverntjenesten om det finnes andre avtaler. Som oftest finner vi løsninger som gjør at du som ungdom får ha den kontakten med din familie som er bra for deg, og som du er i behov av. For oss på Thorøya er familie viktig. Familien vil være del av ungdommens liv uansett, og vi ønsker å tilrettelegge for god kontakt og gode hjemreiser.

Thorøya legger i liten grad opp til felles feriereiser med alle ungdommene som bor her, samtidig ønsker vi at ungdommene som bor hos oss får fine opplevelser i skoleferiene. Noen drar på ferie med familien sin, noen med venner og i noen tilfeller kan ungdom dra på ferie med ansatte. Vi har ingen faste planer på dette, men vi ønsker sammen med deg å planlegge, slik at det kan være mulighet for feriereiser under oppholdet på Thorøya. I sommerferien spesielt tenker vi det er fint at ungdommene har sommerjobb, slik at de også kan tjene litt ekstra penger til ting de ønsker seg eller har lyst til å gjøre i ferien.

Økonomi

Alle ungdommene på Thorøya får en fast sum i ukepenger, og kan tjene mer ved å gjøre oppgaver som kommer hele fellesskapet til gode.
Om en ungdom sparer til noe konkret, eller trenger litt ekstra penger til en aktivitet eller lignende, kan vi også tilby noen "bonusjobber" hvor ungdommen kan tjene ytterligere litt ekstra.

Thorøya dekker kostnader til transport, og kan dekke kontantkort til mobiltelefon med en fast sum hver måned. Thorøya dekker ikke mobilabonnement.

Thorøya dekker kostnader til stort sett alt når ungdom bor hos oss. Vi har noen unntak som du vil bli opplyst om. Disse tingene må du dekke kostnader til selv.

Øvrig informasjon

De ansatte ved Thorøya har ikke anledning til å øvelseskjøre med ungdommene. 

Rettigheter når du bor på institusjon

Thorøya

Dette har vi hos oss
 • Delt bad
 • Eget rom
 • Fellesarealer med TV og TV-spill
 • Mulighet for ulike spill og fritidsaktiviteter
 • Trådløst nettverk
Nærområdet

Nærområdet

Thorøya ligger ca 4 km sør for Sandefjord sentrum. Vi holder til i et boligområde med sjøen tett inntil, det tar kun noen minutter og gå ned til vannet. Om sommeren kan du bade eller fiske, eller gjøre andre sjøaktiviteter rett i nærheten. Dagligvarebutikk har vi i umiddelbar nærhet.

Skole

Det finnes flere ungdomsskoler i Sandefjord, Ranvik skole er den nærmeste. Sandefjord videregående skole ligger ca 5 km unna, og tilbyr de fleste linjer. Vi samarbeider også med øvrige videregående skoler i Vestfold, og med SMI-skole.

Noen ungdommer ønsker ikke å gå på videregående skole. Vi samarbeider med Opplæringstjenesten (OT) og med næringsliv i Sandefjord om praksisplasser, for å sikre et godt opplæringstilbud for ungdommene som bor på Thorøya.

Fritidstilbud

I Sandefjord ligger Hjertnes kulturhus, med bibliotek, kino og ulike kulturelle arrangementer. I sentrum er det også et kjøpesenter, samt mange hyggelige butikker og kafeer i gatene. Sandefjord har et rikt fritidstilbud, både med organiserte aktiviteter og med tilbud for alle – som eksempelvis frisbeegolfbane, Bugårdsparken og fantastiske turområder både i skog og langs vannet. På Thorøya har du mulighet til trening på lokalt treningssenter. Det er kort vei til både ungdoms – og videregående skole, og det er enkelt og ta seg rundt med både buss og tog.

Transport

Det er busstopp ca 300 meter unna Thorøya, togstasjonen ligger i sentrum. Buss og tog er det vanligste fremkomstmiddel for ungdom. Dersom det ikke går offentlig transport til bestemmelsessted for skole, arbeid eller fritidsaktiviteter, brukes institusjonens biler til kjøring og henting. Institusjonen betaler for busskort til ungdommene.

Tilsyn

Tilsyn

Tilsyn

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark  skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Statsforvalteren skal også følge med på at vi følger lover og regler. Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Statsforvalteren kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det. 

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Statsforvalteren. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

 

 • Boende er etter barnevernloven §§4-4, 6 og 4-12
 • Ungdom i alderen 13-18 år
 • To avdelinger
 • Seks plasser, 3 på hver avdeling
Besøksadresse

Thorøyaveien 5, 3209 Sandefjord

Postadresse

Postboks 2233
3103 Tønsberg

Telefon

Direkte - 466 15 379

Epost
bvt.behandling.ungdom@bufetat.no
Sille Solheim Pedersen
Avdelingsleder

Tlf: 466 15 379