• Stua vår på Kjørbekk har flere koselige grupper
  Stua vår på Kjørbekk har flere koselige grupper
 • Kjøkkenet på Kjørbekk
  Kjøkkenet på Kjørbekk
 • Vi har ei fin stue med god plass på Larønningen
  Vi har ei fin stue med god plass på Larønningen
 • Kjøkken og spiseplass på Larønningen
  Kjøkken og spiseplass på Larønningen
 • Stua på Miljøheimen er ganske kul
  Stua på Miljøheimen er ganske kul
 • Kjøkkenet vårt på Miljøheimen er godt å jobbe i
  Kjøkkenet vårt på Miljøheimen er godt å jobbe i
Vi som jobber her

Vi som jobber her

Alle som jobber hos oss er forskjellige, både i alder, kjønn, personlighet og hva de er utdannet i. Vi har sosialfaglig utdannelse som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier. Noen har også andre bakgrunner og tilleggskompetanse.

Vi er opptatt av å ha en bred kompetanse i vår voksengruppe, samtidig som vi samarbeider med andre fagmiljøer ved behov for tilleggskompetanse. Hos oss har flere av miljøterapeutene meransvarsoppgaver – eksempelvis familiearbeid, skoleoppfølging, helseoppfølging og kartlegging. Dette fordi vi skal sørge for at ungdommene som bor hos oss får den hjelpen de har behov for og har rett på. 

Vi jobber turnus på alle avdelingene. Det er alltid minst to voksne til stede på avdelingen, hele døgnet.

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Bo på omsorgsinstitusjon

Det er mange spørsmål, og sikkert også bekymringer, som kommer når en ungdom skal bo på omsorgsinstitusjon en stund. Om du ser dette vil du forhåpentligvis bli beroliget på noe. Når ungdom bor på omsorgsinstitusjon får de både beskyttelse og de får omsorg som de kan vokse på som mennesker, mens de bor der. Alle statlige omsorgsinstitusjonene i Norge gir fra 2018 et tilbud som er likt på mange måter.

Det viktigste er:

 • medvirkning
 • rett forståelse av situasjonen
 • rett hjelp
 • samarbeid
 • gode planer etter utflytting  

Føl deg bedre og skap et liv verdt å leve

Miljøheimen og Kjørbekk har i løpet av 2019 fått opplæring i og implementert omsorgs- og endringsmodellen. 

Omsorgs- og endringsmodellen er et verktøy som skal hjelpe ungdom i alder 13-18 år til å regulere følelser og handlinger. Ved hjelp av modellen lærer du å håndtere dine følelser, tanker eller handlinger. Modellen kan hjelpe deg til å lære nye måter å tenke på når du kjenner deg stresset og redd. Det kan også være nyttig om du opplever utfordringer som for eksempel å krangle mye med venner og/eller familie. Vi tror at du har lyst til å føle deg bedre og ønsker å skape et liv verdt å leve! 

Når du kommer

Når du flytter inn til oss, ønsker vi at du skal vite hvor lenge du skal bo her, hva vi skal jobbe med mens du bor hos oss, hva vi sammen ønsker å oppnå og at vi blir mest mulig enige om hvordan vi skal klare det. Det er ikke sikkert du og vi voksne er helt enige om hva vi bør jobbe med og hva som er best for å nå målet, men vi ønsker å samarbeide med deg og din familie så godt som mulig.

Helsesjekk

Når du flytter hit ønsker vi at du tar en helsesjekk hos lege, gjerne også hos tannlege.

Ta med

Det er fint om du tar med deg klær, utstyr og toalettsaker. Ting som er nødvendig mens du bor her betaler vi. Har du PC og telefon kan du ta det med deg. Vi har eget låsbart skap til pc'er eller andre verdisaker. Du får også egen nøkkel til rommet ditt.

Ta gjerne med noe som gjør at du trives på rommet ditt, for eksempel bilder eller noe du er spesielt glad i. Du kan også ta med deg egne møbler hvis du vil.

Kjæledyr

Dersom du skal bo på Nes og du har et kjæledyr som kan bo i stall eller ute hele året kan du søke om å få ha dyret med deg. På de to andre avdelingene kan du ikke ha dyret ditt med.

Blir kjent

Vi prøver å skaffe så mye informasjon som mulig om deg førdu flytter inn. I tillegg til å snakke med deg, snakker vi med barneverntjenesten, foreldrene dine og andre som kjenner deg godt. Vi lager sammen en oversikt over familie og venner, ser på hva du er god på og hva du trenger hjelp til å bli bedre på.

Ut på tur

Når du kommer til oss, tar vi deg med på en liten «bli-kjent-tur» de to-tre første dagene. Da blir du litt kjent med hovedkontaktene dine og vi får bli kjent med deg. Vi tar med oss noe god mat og drikke, forskjellig utstyr til aktiviteter du kan tenke deg, og drar en tur til hytta vi har i Tovdal.

Regler og rettigheter

Vi gir deg tidlig god informasjon om hvilke rettigheter du har mens du bor hos oss. Det gjelder hva du selv kan være med å bestemme/påvirke og hva de voksne hos oss har lov til å bestemme for deg. Du vil også få god informasjon om hvilke rutiner og regler vi har på huset og hva som vil gjelde spesielt for deg.

Dette gjør vi fordi vi ønsker at hverdagen din skal bli forutsigbar og trygg. Når du kommer hit går vi sammen gjennom reglene for rommet ditt, innetider og annet du er opptatt av.

De tre viktigste reglene 

 • Det er ikke lov å ruse seg
 • Det er ikke lov å være voldelig eller true noen med vold
 • Det er ikke lov å gjøre kriminelle handlinger 

Hverdagen din

Du kan ha tv/pc og spill-utstyr på rommet ditt, hvis du bruker dette på en fornuftig måte. Bruker du telefonen/pc til noe som ikke er bra for deg, som å bestille rusmidler eller ta kontakt med kriminelle nettverk, kan vi ta den fra deg.

Om du vil ha besøk på rommet er det helt i orden. Bare avtal med en voksen om det er noen som ikke bor her som skal besøke deg.

Fast døgnrytme

Hos oss skal alle ha en god døgnrytme. Vi har faste inne- og leggetider i ukedager og i helgene, utfra hvilken fase du er i. Alle har et skole- eller dagtilbud. Vi spiser felles måltider, er i aktivitet både på og utenfor institusjonen. Vi holder kontakten med familie og venner og tar godt vare på huset vårt og hverandre. Alle rydder, vasker, handler, lager mat, baker, vasker biler og klipper plener – akkurat som andre som bor sammen.

Belønning

Når du har gjort de oppgavene vi har avtalt, eller vært med på noen av de gjøremålene som vi trenger å få utført, får du belønning. Belønning kan være ukelønn, lønn for bonusjobb eller i form av andre ting vi har avtalt. Som en tur på kino, en tur eller noe du ønsker deg.

Samarbeid

Vi ønsker at du er med og bestemmer og påvirker det som skjer i hverdagen. Vi samarbeider med din familie og andre som påvirker deg og ditt liv, for eksempel skolen, vennene, legen og kanskje fotballtreneren din. 

Ansvarsgruppe

Den tiden du bor her har du en ansvarsgruppe. På møtene deltar du, barneverntjenesten, foreldre eller foresatte og hovedkontaktene dine. Ansvarsgruppen jobber sammen for at du skal oppnå målene i handlingsplanen din.

Handlingsplan

Handlingsplanen lager vi sammen. I den skriver vi det vi er blitt enige om at du skal jobbe med, ting du skal bli bedre på, og oppgaver og aktiviteter du skal ha.

Din ukeplan

Alle har hver sin ukeplan. Disse lager vi sammen en gang i uken. På planen setter vi inn middager, aktiviteter, fellesaktiviteter, skole, jobb, planer for helgen og annet.

Husmøte

En gang i uka har vi et felles husmøte. På møtet er alle ungdommene og de voksne som er på vakt den kvelden. Vi planlegger hva som skal skje felles på huset. Dette er et møte for dere ungdommer, hvor dere kan ta opp saker som angår dere alle, gi tilbakemeldinger på ting som er bra eller ikke bra, ulike ønsker og behov.

Skole og jobb

Det er viktig for ungdom å gå på skolen. Foreldre har, sammen med skolen, et hovedansvar for den opplæring du får. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å gjennomføre skolegangen.

Alle barn har rett og plikt til å gå på grunnskolen (1.-10. klasse). Går du på ungdomsskolen, kan du få oppfølging av skolen du gikk på. Dersom det er mulig, kan du fortsette å gå på denne.

Ungdom som har fullført grunnskolen har rett til tre års videregående opplæring. Er du elev i videregående skole, følger vi opp denne skolegangen. Hvis du ikke har en skoleplass, skaffer vi et annet dagtilbud til deg.

Vi samarbeider tett med skolene, og har fastsatt tid hver ettermiddag til leksearbeid der vi kan hjelpe deg om du har behov for det. Vi som jobber her er med på foreldremøter på skolen.

Vi legger til rette så du kommer deg på skolen eller jobb. Dette kan innebære hjelp til å komme på bussen til/fra, vi kan også kjøre dersom det blir vurdert som det beste for deg. Vi ønsker at det er tett kontakt mellom oss som jobber ved avdelingen, skole/arbeidsplass og deg. Slik finner vi sammen gode løsninger for en meningsfull og lærerik hverdag. Noen av dere kan også ha nytte av et tilbud ved SMI-skolen eller arbeidspraksis via NAV.

Fritid

Mens du bor hos oss er vi opptatt av at du får anledning til å dyrke interessene dine, og at du gjerne deltar på ulike tilbud som finnes i nærområdet. På huset kan tiden brukes til spill, data, tv, lekser og sosialt samvær. Alle avdelingene har båt og drar gjerne på båtturer for å bade eller fiske. Agder ungdomshjem har også en hytte som ligger i Tovdal, med gode muligheter for bading, fisking, padling, fotturer og skiturer.

Samarbeid med familie og nettverk

Vi mener det er viktig at vi samarbeider med de menneskene som er viktige for deg. Dette bidrar til å skape en trygghet for deg og dine omsorgspersoner.

Plan for samvær

Det vil bli laget en plan for samvær i samarbeid med dere, så langt det lar seg gjøre. Vi ønsker å legge til rette for at du kan ha besøk av familien på avdelingen. Vi lager avtale med deg og de det gjelder, om tidspunkt for samværet.

Samarbeider

Alle familier har ulike behov, og det er viktig for oss å finne en samarbeidsmåte som passer for deg og din familie. Primærkontaktene vil ha kontakten med omsorgspersonene dine en gang per uke. Disse samtalene kan inneholde oppsummering av hvordan du har det på institusjonen, mål i handlingsplanen som omhandler ditt nettverk, viktige temaer og lignende.

Rettigheter når du bor på institusjon

Våre familiehjem

Våre familiehjem

Ungdommene er i alderen 12 – 18 (20) og blir plassert i en av familiene etter Lov om barneverntjenester, paragrafene 4-4 4. ledd,  4-12, 1-3 og  4-17.

Vi har 21 forskjellige familiehjem som er spredd rundt i Vestfold og Telemark. I alle disse familiene kan ungdom bo over lengre tid.

Ansatte

Våre familiehjemskonsulenter som jobber med familiehjemmene har lang erfaring fra å arbeide med ungdom. De er sosionomer og barnevernpedagoger. Mange har også ulike videreutdanninger innen familieterapi, veiledning, flerkulturelt arbeid, psykisk helsevern, barnevern med mer.

Tilsyn

Tilsyn

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark  skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Fylkesmannen skal også følge med på at vi følger lover og regler.  Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Fylkesmannen kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det. 

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Fylkesmannen. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

Kjørbekk

Dette har vi hos oss
 • Eget rom
 • Delt bad
 • Felles TV-rom
 • Liten fotballbane
 • Basketball
 • Fiskeutstyr
 • Friluftsutstyr
 • Sykler
 • Trampoline
 • Slalåmbakke
 • Volleyball
Næromådet

Næromådet

Kjørbekk ligger langs Skienselva, midt mellom byene Porsgrunn og Skien.

Skole

Innenfor 45 minutters gange eller ti minutter med bil/buss, ligger ulike skoletilbud for ulike aldersgrupper.

Fritidstilbud

Kort vei unna ligger et av landets største fritids/idrettsanlegg, Skien Fritidspark.

I nærheten har vi også treningsstudio, organiserte idrettsklubber og kommunale tilbud. I tillegg kan vi bruke biblioteket, ungdomscafè og fritidsklubber i nærmiljøet.

Vi driver også med riding, ski- og slalåmaktiviteter og går turer i nærområdet.

Transport

Fem minutters gange unna går det buss både til Porsgrunn og Skien.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Miljøheimen og Kjørbekk har i løpet av 2019 fått opplæring i og implementert omsorgs- og endringsmodellen. Spisskompetansemiljøet for endringsarbeid for ungdom i omsorgsinstitusjoner som holder til i Region nord, veileder avdelingene hver uke, i tillegg til at vi hver måned rapporterer inn hvor vi er i forløpet og hva som er gjort.

Inntakssamtalen

Når vi får inn en ny ungdom vil vi i inntakssamtalen snakke med ungdommen om motivasjon og forpliktelse i forhold til oppholdet hos oss. «Hva ønsker du å få ut av oppholdet ditt?» «Hva kan du forplikte deg til.» Vi ønsker også i denne samtalen at ungdommen beskriver «Liv verdt å leve».

«Liv verdt å leve»

«Liv verdt å leve» er ungdommens mål for oppholdet og det vi hjelper ungdommen å jobbe mot. Det kan være kortsiktige mål og langsiktige mål. Det er viktig at ungdommen selv beskriver målene sine, er med på å lage en konkret plan for hva som skal til for å nå målene, og hva de trenger hjelp til for å nå målene sine. Ut ifra dette blir det laget handlingsplan og periodeplan for ungdommen.

Ferdighetsgruppe

Hver uke samles vi i en ferdighetsgruppe. Ferdighetsgruppen er obligatorisk å være med på for alle ungdommene. I gruppa går vi igjennom ferdigheter som er delt inn i 5 hovedkategorier:

 • Mindfulness
 • Hold ut
 • Finne mellomtingen
 • Regulere følelser
 • Mellommenneskelige ferdigheter

Vi arbeider oss gjennom ferdighetene gjennom dialoger, rollespill, oppgaver og lek. De prøver å bruke ferdighetene i ulike situasjoner ungdommene kommer opp i, men det kreves mye trening. Derfor går vi inn for å øve på ferdighetene daglig i miljøet.

Atferdsanalyse

I samtalene med ungdommene er atferdskjedeanalyse et sentralt verktøy. Gjennom å lage atferdskjedeanalyser der ungdom og terapeut går igjennom en konkret situasjon sammen, får vi muligheten til å se situasjonen og jobbe med fokusatferd fra ungdommens perspektiv. Vi snakker om hva som skjedde før adferden, hvilke tanker, følelser, kroppsfornemmelser ungdommen hadde, hva skjedde underveis, hva gjorde ungdommen, hva var konsekvensene og hvilke ferdigheter ungdommen kan bruke i samme eller liknende situasjoner.  På denne måten kan vi få forståelse for ungdommens atferd og det er et godt utgangspunkt der ungdom og terapeut kan utvikle en felles strategi for hva som skal jobbes med å endre fokusatferd. Fokusatferden er den atferden vi ønsker å se mindre av.

Det lages ikke adferdskjeder kun på problematferd. En kan også lage suksess-atferdskjeder der en ser at ungdommen klarer å bruke ferdigheter effektivt istedenfor å bruke fokusatferden.

Forsterkning/tokens

For å bevisstgjøre ungdommen på handlingene sine, bruker vi forsterking. Da har vi opprettet et system der vi bruker token. Vi bruker også forsterkinger som å gjøre hyggelige ting sammen. Det kan være spill, matlaging eller andre aktiviteter ungdommen liker.

Vi bruker forsterking når vi ser atferd ungdommen har hatt vanskelig for å vise tidligere. Det kan for eksempel være å regulere følelsene sine.  Når ungdommen greier å regulere dem på en hensiktsmessig måte, spør vi gjerne hvilken ferdighet som ble brukt og så forsterker vi.

Dagbokkort

Videre blir det også brukt Dagbokkort. Det er skjema ungdommen kan fylle ut i løpet av dagen eller om kvelden, der de blant annet kan krysse ut hvilke ferdigheter de har brukt og hvor ofte de har hatt bruk for dem. Dette brukes også som et verktøy for å oppdage fokusatferd og finne ut hva som gjorde at fokusatferden oppsto eller ikke oppsto.

Plan for ekstra hjelp

Har ungdommen vist en atferd som er til fare for dem selv eller andre, blir de satt på Plan for ekstra hjelp (PFEH). Det betyr at de får tettere oppfølging i en periode, der de må lage en atferdskjedeanalyse på den aktuelle situasjonen, øve på ferdigheter som vil være mer hensiktsmessige for dem, og å gjøre opp for seg. Hovedmålene med PFEH er å etablere sikkerhet, forstå hva som skjedde gjennom atferdskjedeanalyse, finne ut hvilke ferdigheter ungdommen trenger å lære seg slik at atferden ikke gjentas, øve på disse ferdighetene og gjør opp for seg.  

Konsultasjonsteam for ansatte

Hver uke har vi en time med teori, der vi tar opp aktuelle saker i forhold til omsorgs- og endringsmodellen, fasespesifikke oppgaver og skjema, konsekvenshåndtering, hvordan motivere og engasjere ungdommene, ferdigheter, individuellsamtalen, ulike strategier som akseptering, problemløsing, dialektikk, arbeidsgrupper med mer.

I tillegg har vi konsultasjonsteam en time per uke der ansattgruppa er delt i to. Disse konsultasjonsgruppene har vi hovedfokus på terapeutene og ikke ungdommene. Alle terapeutene er pliktige til å delta. Den enkelte presenterer et problem og kan be om å bli validert, heia på, hjelp til problemløsing eller be om å bli holdt ansvarlig. Vi sier at det er terapi for terapeutene.

Standardisert forløp

Ungdommenes opphold er strukturert i det vi kaller for standardisert forløp. Det vil si at oppholdet er delt inn i tre faser;

 • Kartleggings – og inntaksfase
 • Utviklings – og endringsfase
 • Overgangsfase

Denne inndelingen er laget for at oppholdet hos oss til enhver tid skal være forutsigbart for ungdommene, og for at vi skal sikre at vi gir riktig hjelp under oppholdet, samt at vi sørger for at ungdommene også får den hjelpen de eventuelt trenger etter oppholdet.

Larønningen

Dette har vi hos oss
 • Eget rom
 • Delt bad
 • Felles TV-rom
 • Trådløst nettverk
 • Fiskeutstyr
 • Friluftsutstyr
 • PC
 • Skiutstyr
 • Sykler
 • Trampoline
Nærområdet

Nærområdet

Larønningen ligger med utsikt over Børsesjø fuglereservat.  

Skole

Fritidstilbud

Rett ved Gjerpen ungdomsskole ligger en flott sandvolleyballbane. Det er fotballbane rett ved institusjonen tilhørende Gjerpen idrettsforening.

I nærheten har vi også treningsstudio, organiserte idrettsklubber og kommunale tilbud. I tillegg kan vi bruke biblioteket, ungdomscafè og fritidsklubber i nærmiljøet. Vi driver også med riding, ski- og slalåmaktiviteter og går turer i nærområdet.

Vi har også kort vei til et av landets største fritids/idrettsanlegg, Skien Fritidspark, hvor det er tennisbane, flott badeanlegg, frisbeegolf, Himalaya klatrepark, ishall med curling innendørs (også på sommeren), skøytebane ute, langrennsløyper, etc.

Det er kino rett ved Skien sentrum ca. 20 minutter å gå.

Transport

God bussforbindelse til Skien.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Hovedkontakter

Alle ungdommene har to hovedkontakter. Vi prøver å få til at minst en av disse er tilstede de første dagene etter at ungdommen kommer. 

Forutsigbart

Før en ungdom kommer til ungdomshjemmet skal ungdommen vite omtrent hvor lenge de skal være hos oss og veien videre.

Derfor er oppholdet delt inn i faser. På den måten vet ungdommen hva som skal til og hvilke mål som må nås for å komme til neste fase.

Fire grunnpilarer vi jobber etter

 • sosial læringsteori
 • kognitiv tilnærming
 • systemisk teori
 • traumebevisst omsorg

I hverdagen vil dette bety at vi må ha gode rutiner og lage gode avtaler. Vi er mange som bor sammen. Det kreves derfor at vi har respekt for hverandre og tar hensyn til hverandre. Vi prøver å få til et godt samarbeid, både med ungdomsgruppa og oss voksne imellom. Vi gir hverandre belønning og ros for ønsket oppførsel og positive handlinger.

Vi synes også det er viktig å tenke helhetlig. Det vil si at vi ikke bare har fokus på ungdommen og dens utfordringer, men også samarbeider med for eksempel foreldre, venner, skole/jobb, helsetjenesten og aktivitetsledere.

Standardisert forløp

Ungdommenes opphold er strukturert i det vi kaller for standardisert forløp. Det vil si at oppholdet er delt inn i tre faser;

 • Kartleggings – og inntaksfase
 • Utviklings – og endringsfase
 • Overgangsfase

Denne inndelingen er laget for at oppholdet hos oss til enhver tid skal være forutsigbart for ungdommene, og for at vi skal sikre at vi gir riktig hjelp under oppholdet, samt at vi sørger for at ungdommene også får den hjelpen de eventuelt trenger etter oppholdet.

Miljøheimen

Dette har vi
 • Eget rom
 • Delt bad
 • Felles TV-rom
 • Kano/båt
 • Basketball
 • Fiskeutstyr
 • Friluftsutstyr
 • Spill
 • Trampoline
 • Stor uteplass og plen
Nærområdet

Nærområdet

Miljøheimen ligger i Åmot, Vinje kommune.

Skole

Innenfor fem minutters gange ligger Åmot skule, som var helt ny i 2013. Skolen har 1. – 10. klasse. Vest-Telemark videregåande skule  heter den videregående skolen og den ligger både i Dalen (ca. 30 minutter) og Seljord (ca. 45 minutter).

Fritidstilbud

I tillegg er det også mulighet for å ri, stå på ski- og slalåmaktiviteter og gå turer i nærområdet. Det finnes også mange fine badeplasser i nærområdet.

Vinjehuset er kulturhuset i Åmot. Her er det kino en gang i uka, svømmebasseng, styrketreningsrom og ulike aktiviteter. Biblioteket ligger også i Åmot. I tilknytning til Vinjehuset og Åmot skule ligger også idrettsbanen med fotballbane med kunstgress.

Transport

Fem minutters gange fra Miljøheimen går det buss til Oslo, Bergen, Porsgrunn og Skien.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Miljøheimen og Kjørbekk har i løpet av 2019 fått opplæring i og implementert omsorgs- og endringsmodellen. Spisskompetansemiljøet for endringsarbeid for ungdom i omsorgsinstitusjoner som holder til i Region nord, veileder avdelingene hver uke, i tillegg til at vi hver måned rapporterer inn hvor vi er i forløpet og hva som er gjort.

Inntakssamtalen

Når vi får inn en ny ungdom vil vi i inntakssamtalen snakke med ungdommen om motivasjon og forpliktelse i forhold til oppholdet hos oss. «Hva ønsker du å få ut av oppholdet ditt?» «Hva kan du forplikte deg til.» Vi ønsker også i denne samtalen at ungdommen beskriver «Liv verdt å leve».

«Liv verdt å leve»

«Liv verdt å leve» er ungdommens mål for oppholdet og det vi hjelper ungdommen å jobbe mot. Det kan være kortsiktige mål og langsiktige mål. Det er viktig at ungdommen selv beskriver målene sine, er med på å lage en konkret plan for hva som skal til for å nå målene, og hva de trenger hjelp til for å nå målene sine. Ut ifra dette blir det laget handlingsplan og periodeplan for ungdommen.

Ferdighetsgruppe

Hver uke samles vi i en ferdighetsgruppe. Ferdighetsgruppen er obligatorisk å være med på for alle ungdommene. I gruppa går vi igjennom ferdigheter som er delt inn i 5 hovedkategorier:

 • Mindfulness
 • Hold ut
 • Finne mellomtingen
 • Regulere følelser
 • Mellommenneskelige ferdigheter

Vi arbeider oss gjennom ferdighetene gjennom dialoger, rollespill, oppgaver og lek. De prøver å bruke ferdighetene i ulike situasjoner ungdommene kommer opp i, men det kreves mye trening. Derfor går vi inn for å øve på ferdighetene daglig i miljøet.

Atferdskjedeanalyse

I samtalene med ungdommene er atferdskjedeanalyse et sentralt verktøy. Gjennom å lage atferdskjedeanalyser der ungdom og terapeut går igjennom en konkret situasjon sammen, får vi muligheten til å se situasjonen og jobbe med fokusatferd fra ungdommens perspektiv. Vi snakker om hva som skjedde før adferden, hvilke tanker, følelser, kroppsfornemmelser ungdommen hadde, hva skjedde underveis, hva gjorde ungdommen, hva var konsekvensene og hvilke ferdigheter ungdommen kan bruke i samme eller liknende situasjoner.  På denne måten kan vi få forståelse for ungdommens atferd og det er et godt utgangspunkt der ungdom og terapeut kan utvikle en felles strategi for hva som skal jobbes med å endre fokusatferd. Fokusatferden er den atferden vi ønsker å se mindre av.

Det lages ikke adferdskjeder kun på problematferd. En kan også lage suksess-atferdskjeder der en ser at ungdommen klarer å bruke ferdigheter effektivt istedenfor å bruke fokusatferden.

Forsterkning/tokens

For å bevisstgjøre ungdommen på handlingene sine, bruker vi forsterking. Da har vi opprettet et system der vi bruker token. Vi bruker også forsterkinger som å gjøre hyggelige ting sammen. Det kan være spill, matlaging eller andre aktiviteter ungdommen liker.

Vi bruker forsterking når vi ser atferd ungdommen har hatt vanskelig for å vise tidligere. Det kan for eksempel være å regulere følelsene sine.  Når ungdommen greier å regulere dem på en hensiktsmessig måte, spør vi gjerne hvilken ferdighet som ble brukt og så forsterker vi.

Dagbokkort

Videre blir det også brukt Dagbokkort. Det er skjema ungdommen kan fylle ut i løpet av dagen eller om kvelden, der de blant annet kan krysse ut hvilke ferdigheter de har brukt og hvor ofte de har hatt bruk for dem. Dette brukes også som et verktøy for å oppdage fokusatferd og finne ut hva som gjorde at fokusatferden oppsto eller ikke oppsto.

Plan for ekstra hjelp

Har ungdommen vist en atferd som er til fare for dem selv eller andre, blir de satt på Plan for ekstra hjelp (PFEH). Det betyr at de får tettere oppfølging i en periode, der de må lage en atferdskjedeanalyse på den aktuelle situasjonen, øve på ferdigheter som vil være mer hensiktsmessige for dem, og å gjøre opp for seg. Hovedmålene med PFEH er å etablere sikkerhet, forstå hva som skjedde gjennom atferdskjedeanalyse, finne ut hvilke ferdigheter ungdommen trenger å lære seg slik at atferden ikke gjentas, øve på disse ferdighetene og å gjøre opp for seg.  

Konsultasjonsteam for ansatte

Hver uke har vi en time med teori, der vi tar opp aktuelle saker i forhold til omsorgs- og endringsmodellen, fasespesifikke oppgaver og skjema, konsekvenshåndtering, hvordan motivere og engasjere ungdommene, ferdigheter, individuellsamtalen, ulike strategier som akseptering, problemløsing, dialektikk, arbeidsgrupper med mer.

I tillegg har vi konsultasjonsteam en time per uke der ansattgruppa er delt i to. Disse konsultasjonsgruppene har vi hovedfokus på terapeutene og ikke ungdommene. Alle terapeutene er pliktige til å delta. Den enkelte presenterer et problem og kan be om å bli validert, heia på, hjelp til problemløsing eller be om å bli holdt ansvarlig. Vi sier at det er terapi for terapeutene.

Standardisert forløp

Ungdommenes opphold er strukturert i det vi kaller for standardisert forløp. Det vil si at oppholdet er delt inn i tre faser;

 • Kartleggings – og inntaksfase
 • Utviklings – og endringsfase
 • Overgangsfase

Denne inndelingen er laget for at oppholdet hos oss til enhver tid skal være forutsigbart for ungdommene, og for at vi skal sikre at vi gir riktig hjelp under oppholdet, samt at vi sørger for at ungdommene også får den hjelpen de eventuelt trenger etter oppholdet.

Trygghet, tillit og samarbeid rundt felles mål.
 • Boende etter barnevernlovens §§ 4-4, og 4-12 og 1-3
 • Ungdommene er i alder 13 – 18 år
 • Bor her vanligvis i 9-12 måneder
 • 18 plasser
 • 3 avdelinger 
 • 21 familiehjem
Besøksadresse

Anton Jenssensgate 2, 3125 Tønsberg

Postadresse

Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon

466 17 750

Epost
telemark.vestfold.ungdomshjem@bufetat.no
Stein Erik Lidtveit
Stein Erik Lidtveit
Enhetsleder

Tlf: 928 03 585