• Vi har et staslig hovedhus på Skjerfheim
  Vi har et staslig hovedhus på Skjerfheim
 • Skjerfheim ligger i landlige omgivelser
  Skjerfheim ligger i landlige omgivelser
 • Stua
  Stua
 • Kjøkken, spiseplass og stue
  Kjøkken, spiseplass og stue
 • Spiseplassen
  Spiseplassen
 • Spiseplass og stue
  Spiseplass og stue
Vi som jobber her

Vi som jobber her

På Skjerfheimkollektivet har alle ansvar for å ta hensyn og bidra til et best mulig felleskap, samtidig som vi ønsker å ta vare på den enkeltes individuelle behov.

12 miljøarbeidere

Vi er til sammen 12 miljøarbeidere som jobber på kollektivet. Vi er delt inn i to lag og er på jobb i 15 døgn om gangen. På Skjerfheimkollektivet har vi ansatte med sosialfaglig utdannelse som barnevernspedagoger og sosionomer, men hos oss er det viktig med praktisk kompetanse og personlige egenskaper. Det betyr at mange som jobber her har jobbet med rus og rusproblemer i mange år, og er veldig gode på det.

Vi har med-leverturnus på Skjerfheim. Det vil si at vi bor sammen med ungdommene i perioder på 15 døgn, så har vi fri i 12 døgn før vi kommer tilbake for nye 15 døgn.

Åtte ungdommer

Hos oss er det plass til åtte ungdommer. Ungdommene kommer fra hele Region sør, fra Kristiansandsområdet til Drammensområdet

Trygt og godt miljø

Vi voksne er der ungdommene er. Vi deltar på aktiviteter og er alltid i nærheten. Det at vi er så tilgjengelig og mye sammen gjør at vi har kontroll og skaper et trygt og godt miljø for alle.

Kontaktperson 

Alle får sin egen kontaktperson når de flytter inn.

Ansvarsgruppemøte

Hver 8. uke har vi ansvarsgruppemøte. Der ønsker vi at ungdommen er med, i tilegg til ungdommens foreldre, kontaktperson, saksbehandler, inntak og eventuelt andre hvis det er nødvendig. 

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Lever sammen, skaper gode bånd

Det er viktig for oss at du er trygg, derfor er vi som voksne alltid tilstede der du og de andre ungdommene er. Vi bor sammen med dere, lytter til det dere har å si og deltar på aktiviteter. Vi setter også grenser og ordner opp i vanskelige situasjoner som er viktige for oss. Når vi bor sammen i to uker om gangen blir vi godt kjent, vi blir trygge på hverandre og får respekt for hverandre. Dette er de viktigste verktøyene for oss så vi kan hjelpe deg best mulig.

Behandlingsmodell

Skjerfheimkollektivets behandlingsmodell bygger på kollektivtradisjon. Sentralt i denne måten å jobbe på er

 • medleverskap og relasjonsbygging
 • sosial læringsteori
 • sosial, praktisk og emosjonell ferdighetstrening
 • traumebevisst omsorg
 • standarisert forløp for behandling i atferdsinstitusjoner 

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeidere. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Klær og utstyr

Under oppholdet på kollektivet får du det du trenger av klær og utstyr.

Døgnstruktur

Vi har faste rammer rundt hverdagene våre. Planlegging av dagene, det å kunne holde avtaler og følge de tidene som gjelder er viktig hos oss. Vi tror dette er god trening for deg så du senere skal klare deg alene.

Dagtilbud

Når du bor på Skjerfheimkollektivet skal du ha et dagtilbud. I begynnelsen vil det ofte være på kollektivet i form av noe vi kaller arbeidslag. Da jobber du enten ute eller inne med snekkerarbeid, matlaging, vasking og mange andre oppgaver. De som ikke går i arbeidslag er gjerne på skole, i en praksisplass eller har kanskje fått seg en jobb.

Fritid og aktiviteter

Vi "leker" mye. Vi har en egen fritidsleder som arrangerer mange aktiviteter og ferier hele året igjennom. Har du en fritidsinteresse fra før, eller ønsker du å prøve deg på nye aktiviteter så har du mange muligheter til det på Skjerfheim.

Hjem på besøk

Mens du bor på kollektivet får du reise hjem eller på andre typer besøk. Når og hvor ofte er forskjellig fra ungdom til ungdom, men de fleste som har vært her en stund reiser hjem eller til noen de ønsker å besøke hver andre helg.

Samarbeid med familie og nettverk

Vi ønsker samarbeid og god kontakt med familien og nettverket ditt. De kan gjerne komme på besøk. Dersom du har rusfrie venner kan du invitere dem på besøk eller med på ferier. Vi finner alltid et rom eller en seng om noen vil overnatte. 

Rettigheter når du bor på institusjon

Skjerfheimkollektivet

Dette har vi hos oss
 • Delt bad
 • Eget rom
 • Egen fritidsbolig
 • Felles TV-rom
 • Hobbyrom
 • Musikkrom med instrumenter
 • Snekkerbod
 • Snowboard
 • Skiutstyr
 • Stor uteplass og plen
Nærområdet

Nærområdet

Skjerfheimkollektivet ligger et stykke ute på landet, i Svarstad, omtrent midt mellom Kongsberg og Tønsberg.  Nærmeste tettsted heter Hvittingfoss og er 4 kilometer unna oss.

Skole

 • Lardal ungdomsskole

Fritidstilbud

 • Kongsberg skisenter 3o minutter unna
 • Badeplass i Vassås, 10 minutter unna
 • Treningssenter 10 minutter unna
 • Fritidsklubb
 • Hytte i Ål, 30  minutter fra Hemsedal

Transport

Det er mellom 30-45 minutters biltur til Drammen, Tønsberg, Kongsberg, Skien og Sandefjord.

Tilsyn

Tilsyn

Tilsyn

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark  skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Statsforvalteren skal også følge med på at vi følger lover og regler. Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Statsforvalteren kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det. 

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Statsforvalteren. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

 

Alle har ansvar for å ta hensyn og bidra til et best mulig felleskap.
 • Plassering etter barnevernloven §§ 4-24, 4-25 og 4-26
 • Behandlingskollektiv
 • 8 plasser
 • Ungdomme i alderen 15-18 år
 • Bor her i inntil 12 måneder, noen lengre
Besøksadresse

Damtjernveien 598, 3275 Svarstad

Postadresse

Postboks 2233
3103 Tønsberg

Telefon

Direkte - 466 18 132

Fagkoordinator

Grunde Halvorsen

Epost
bvt.behandling.ungdom@bufetat.no
Anette Green
Avdelingsleder

Tlf: 466 18 144