• Lamo oversiktsbilde
  Lamo oversiktsbilde
 • Lamo uteområde
  Lamo uteområde
 • Lamo soverom
  Lamo soverom
 • Lamo fellesareal
  Lamo fellesareal
 • Lamo aktivitetsrom
  Lamo aktivitetsrom
 • Lamo kjøkken
  Lamo kjøkken
Dette har vi hos oss
 • Bibliotek
 • Billiardbord
 • Bordtennis
 • Båt
 • Delt bad
 • Eget rom
 • Felles TV-rom
 • Fotballspill
 • Hobbyrom
 • PC for leksehjelp
 • Snekkerbod
 • Trådløst nettverk
 • Trampoline
 • Uthus med mye vinter -og sommerutstyr
 • Verksted
 • Vannsportutstyr
 • X-box/Nintendo Wii/etc.
Nærområdet

Nærområdet

Sjøvegan

Sjøvegan ligger i Salangen kommune som har omlag 2 200 innbyggere. Det er gode bussforbindelser til Tromsø, og nærmeste flyplass ligger på Bardufoss - om lag 6 mil fra tettstedet. Evenes flyplass ligger om lag 11 mil unna. Nærmeste by er Finnsnes (7 mil), Narvik (7, mil), Harstad (14 mil) og Tromsø (19 mil).

Vi er opptatt av at ungdommen som bor hos oss har en aktiv fritid og kan delta på fritidsaktiviteter som han/hun selv synes er givende. Vi tilrettelegger for at de kan benytte seg av idretts- og fritidstilbud som finnes i Salangen kommune. På ungdomssenteret har vi flere båter som kan brukes til fisking eller stå på vannski etter, vi har flere kanoer, et snekkerverksted med muligheter for mekking, bordtennisbord, samt hobbyrom for inneaktiviteter.

Idrett

I Sjøvegan finnes blant annet muligheten for å spille fotball, danse, ri på hest i et godt hestemiljø, drive med tae kwon-do, delta på 4H, drive med klatring, samt trene på treningssenteret. Det er også svømmehall i kulturhuset i Sjøvegan sentrum.

Kultur

Salangen har både ungdomsklubb, kulturhus og velfungerende kino.

Friluftsliv

Det kort vei til havet, fjellet og marka slik at alle har gode muligheter til et variert friluftsliv, både sommer som vinter. Vi organiserer noen aktiviteter som overnattingsturer i lavvo eller hytte, vannsport, fiske og turer med egen båt.

Vi som jobber her

Vi som jobber her

35 voksne. Det arbeider rundt 35 personer på senteret. De jobber i turnus, og det er noen på jobb 24 timer i døgnet. De ansatte har ulik utdannelse, kompetanse og erfaring.

Vi har en overvekt av barnevernspedagoger, men også sosionomer, vernepleiere og pedagoger. Flere har veiledningskompetanse og relevante videreutdanninger innenfor miljøterapi, psykisk helsearbeid og familieterapi. Vi har en rekke miljøterapeuter med videreutdanning innen KAT (Kognitiv Atferdsterapi).

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Lamo ungdomssenter jobber etter Omsorgs- og endringsmodellen (OEM) region nord og gjennom denne modellen tilbyr vi god omsorg og virkningsfullt endringsarbeid med høy grad av brukermedvirkning.

Modellen inneholder et målrettet og standardisert forløp som består av 5 moduler: Innflytting og kartlegging, brukermedvirkning, endringsarbeid, familieintegrert overføring fra institusjon og effektmåling/evaluering. Modellen er utviklet for å ivareta barn og unge med store omsorgsbehov og alvorlige sammensatte problemer. Vi arbeider også systematisk med psykisk helse i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og har utarbeidet samarbeidsavtale med lokal BUP.

Endringsarbeidet i Omsorgs- og endringsmodellen innebærer bl.a.:

Dialektisk atferdsterapi (DBT): Vårt arbeid bygger på DBT. DBT fokuserer på hvordan vi kan endre uhensiktsmessig atferd som ungdom tidligere har brukt som strategier for å løse problemer. Følelsene våre styrer ofte våre handlinger. Gjennom å identifisere og gjenkjenne følelser og hvordan de styrer oss, kan vi endre våre måter å håndtere vanskelige situasjoner i fremtiden. Mindfulness (oppmerksomt nærvær) utgjør derfor en sentral del av DBT. Å være oppmerksomt nærværende går ut på å kunne oppleve mulighetene i hvert øyeblikk slik de er. 

Atferdskjedeanalyse (AKA): I våre samtaler med ungdom hjelper AKA oss til å se og forstå hvordan vår atferd påvirkes av våre tanker, følelser og våre omgivelser. Gjennom analyse av en aktuell hendelse kan ungdommen og terapeuten sammen identifisere sårbarheter, hva som trigger og forstå hvorfor vi handler som vi gjør. Videre diskuteres ulike løsninger og alternative handlemåter som kunne vært brukt og skal brukes i fremtiden.

Validering: Lamo ungdomssenter har som målsetting å være et validerende miljø for både ungdommer og terapeuter. Når vi validerer andre eller oss selv, forsøker vi å forstå atferden vår ut i fra situasjonen vi er og sårbarheter knyttet til tidligere erfaringer. Man trenger ikke å være enig med den man validerer, men likevel forstå at noen handler slik de gjør gitt den situasjonen de er i og de sårbarhetene man har med seg fra tidligere.

Fokus på ferdigheter: Lamo ungdomssenter gjennomfører ukentlige ferdighetsgrupper, hvor ungdommene lærer ulike ferdigheter innenfor emosjonsregulering, toleranse av ubehag, mindfulness (oppmerksomt nærvær), validering, mellommenneskelige ferdigheter. Lamo ungdomssenter oppfordrer ungdommene til aktivt å bruke ferdigheter i det daglige, og forsterker bruk av ferdigheter.

Tegnøkonomi / tokens: Lamo ungdomssenter benytter tegnøkonomi for å forsterke bruk av ferdigheter og annen atferd. Ungdommene mottar tokens (verdilapp) for blant annet å møte til gruppetimer, strukturerte samtaler eller når de viser ferdigheter i det daglige. Tokens som ungdom tjener kan veksles inn i penger, aktiviteter eller andre ting som den enkelte ungdom ønsker seg.

Kartlegginger:

Lamo ungdomssenter tilbyr ulike kartlegginger. I tillegg til samtaler og observasjoner benytter vi standardiserte og normerte kartleggingsverktøy som f.eks.:

ASEBA: som er standardiserte spørreskjemaer og kliniske intervjuer som brukes for å identifisere tilstander og symptomer hos ungdom basert på foresattes, lærers og ungdommens opplevelse av problembelastning i hverdagen. ASEBA er blant de mest brukte standardiserte og normerte instrumentene for å innhente informasjon om sosiale ferdigheter, følelsesmessige vansker og atferdsvansker hos barn og unge.

Genogram og Livslinje: Genogram er et «familietre» som lages sammen med ungdommen/familien. Formålet er å kartlegge medlemmer av den biologiske familien og/eller fosterfamilien. Det gir et bilde av hvilke ressurser som er tilgjengelig i ungdommens nære nettverk, samt hvilke utfordringer som hindrer et godt samspill i familien. Livslinje er med på å skape sammenheng i ungdommens livshistorie.

Tilstandsspesifikke kartleggingsverktøy:

BYI (Beck Youth Inventories): er et spørreskjema som fylles ut av barn og ungdommer i alderen 7-18 år for å kartlegge selvbilde, psykiske og sosiale problemer.

KATE (Kartlegging Av Traume Erfaring): KATE er utviklet for å fange opp potensielt traumatiserende hendelser et barn eller ungdom kan ha opplevd.

CATS (Child and Adolescent Trauma Screen): CATS er utviklet for å måle symptomer på posttraumatisk stress hos barn og unge i aldersgruppen 6 – 18 som har vært utsatt for en eller flere traumatisk(e) hendelse(r).

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Før du kommer hit

Når det er bestemt at en ungdom skal hit, kontakter teamet både ungdommen, familien og/eller nettverket. Teamet er opptatt av å finne ut hva familien forventer av oppholdet og involvere familien i ungdommens hverdag og utvikling.

Vi på Lamo prøver å legge til rette for at ungdommen blir kjent med institusjonen før de kommer til oss. Vi kan organisere enten et besøk på Lamo, eller drar vi ut og møter ungdommen og familien der de bor. Slike besøk avtales på forhånd med den kommunale barneverntjenesten om tidspunkt og hvem som skal være med. Da får du hilse på personalet og vil få omvisning på institusjonen og en kort presentasjon om hvordan hverdagen på ungdomssenteret vil være.

Når du kommer hit

Vi er opptatt av at du skal trives best mulig. I starten vil vi bruke mye tid på å bli kjent med deg og finne ut hvordan du kan få det bra hos oss. De første dagene bruker vi på å vise deg ungdomssenteret, nærområdet og skolen eller arbeidsplassen din.

Helsesjekk

Når du flytter hit ønsker vi at du tar en helsesjekk hos lege, gjerne også hos tannlege.

Hva kan du ta med deg hit?

Det er greit å ha med seg klær til de første dagene. Når du bor her betaler vi for klær og vanlige toalettsaker. Ta gjerne med noe som gjør at du trives på rommet ditt, for eksempel bilder. Vi har trådløst nettverk i fellesrommene, der kan du bruke egen pc og mobil.

Lommepenger

Du får ukelønn hver fredag om du gjør oppgaver du har fått, for eksempel husvask eller skolearbeid.

Hverdagen din

Ukeplan

Vi er opptatt av å ha faste rammer rundt hverdagene våre. Derfor lager vi hver uke en ukeplan spesielt for deg. Der står det hvilke mål du skal jobbe for å nå hver enkelt uke. Den viser også hvordan uka di blir med tanke på skole eller jobb, aktiviteter, hjemreiser, avtaler, stå opp-tider og lignende.

Døgnrytme

Vi har en fast døgnrytme fordi vi mener dette skaper trygghet.

Regler

Vi har regler fordi det hjelper oss å leve sammen og fordi vi mener det kan gjøre hverdagen din trygg og god. Når du kommer hit setter vi oss ned sammen og går gjennom reglene for rommet ditt, innetider og annet du er opptatt av.

De tre viktigste reglene våre er:

 • Det er ikke lov å ruse seg.
 • Det er ikke lov å være voldelig eller true noen med vold.
 • Det er ikke lov å gjøre kriminelle handlinger.

Du får lov til å bruke mobiltelefonen din så lenge du viser at du er ansvarlig. Bruker du telefonen til å bestille rusmidler eller ta kontakt med kriminelle nettverk, kan vi ta den fra deg.

Fritid og aktiviteter

Du skal leve mest mulig normalt når du bor her. Vi som jobber her hjelper deg gjerne med å kontakte tidligere gode venner. Vi hjelper deg også med å finne fritidsaktiviteter du har lyst til å drive med. Om du ikke har lyst til å gå på noe fast, gjør vi gjerne ting sammen med deg - enten alene eller med noen av de andre som bor her. Vi blir med på det meste, for eksempel fotballkamper, slalåm, kino, bowling, bading, ut i båt og annet i nærområdet. I tillegg legger vi opp til forskjellige turer i helger og ferier.

Samarbeid med familie og nettverk

Familien kan være ungdommens viktigste støttespiller. Vi ønsker derfor å ha et så tett samarbeid med familie og nettverk som mulig. Noen fra familien eller nettverket kan delta i ansvarsgruppen, som jobber med ungdommens mål og utvikling.

Besøk, hjemreise og kontakt

Foreldre, søsken og andre er velkomne på besøk på ettermiddagene eller i helgene. Du kan ta imot besøk på fellesrommene og på egne rom. Dersom familien kommer langveis fra og ønsker å være på besøk flere dager, har vi to egne leiligheter til disposisjon. Tilgjengeligheten til leilighetene vil avhenge av ungdom som har selvstendighetstrening.

Om du vil ha besøk på rommet er det helt i orden. Bare avtal med en voksen om det er noen som ikke bor her som skal besøke deg.

Du kan også reise hjem til foreldre eller annet nettverk mens du er hos oss. Ansvarsgruppen lager en plan for hvor ofte hver enkelt skal reise hjem.

Samvær og ferie

Du kan reise hjem til foreldre eller andre i nettverket ditt mens du er her. Vi lager sammen en plan for hvor ofte du skal reise hjem. Hvis du vil reise til andre enn foreldrene dine må vi gjøre en egen avtale om dette. I løpet av tiden du er her prøver vi å få til en ferietur; enten en fellestur for alle som bor her, eller en tur med deg og noen voksne.

Skole og jobb

Alle som bor på Lamo ungdomssenter får et meningsfylt dagtilbud, enten i skole, yrkespraksis eller arbeidstrening. Vi arbeider for at du så raskt som mulig etter plassering skal starte på skole eller arbeidspraksis. Det opprettes umiddelbart kontakt med skole eller oppfølgingstjenesten. Skoleansvarlig har ukentlige møter med skolen.

Lamo ungdomssenter samarbeider med Salangen skole, samt Sjøvegan videregående skole. På skolene er det et knippe lærere som følger ungdommene tett slik at alle får et godt tilrettelagt tilbud. Senteret har ukentlige møter med skolen og fokuserer på et godt samarbeid.

Vi samarbeider også med NAV om praksisplass i bedrift for ungdommer som ikke ønsker å gå på videregående skole. Vi som jobber her er med på foreldremøter på skolen.

Rettigheter når du bor på institusjon

Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig.

Tilsyn

Tilsyn

Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Fylkesmannen skal også følge med på at vi følger lover og regler.  Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Fylkesmannen kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det. 


Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Fylkesmannen. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

Omsorg og hjelp til ungdom mellom 13-18 år
 • Lamo ungdomssenter ligger på Laberg i Sjøvegan
 • Syv ungdommer. Lamo ungdomssenter har plass til syv gutter og jenter mellom 13 og 18 år
 • Lamo ungdomssenters metodikk er basert på atferdspsykologisk tenkning, sosial læringsteori og kognitiv atferdsteori
 • Tilbud gis med hjemmel i Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 4. ledd, 4-12 og 4.6
 • Oppholdets varighet er i gjennomsnitt ni måneder
Besøksadresse

Eideveien 168, 9350 Sjøvegan

Postadresse

Postboks 2233
3103 Tønsberg

Telefon

466 15 340

Gøril Daleng
Leder