• Stua på Furuly
  Stua på Furuly
 • Ungdomsrom på Furuly
  Ungdomsrom på Furuly
 • Musikkrommet på Skomrak
  Musikkrommet på Skomrak
 • Stua på Skomrak
  Stua på Skomrak
 • Datarommet på Toppen
  Datarommet på Toppen
 • Stua på Toppen
  Stua på Toppen
Vi som jobber her

Vi som jobber her

Ved Agder behandling ungdom jobber damer og menn i alle aldre, med ulike interesseområder og med ulik etnisk bakgrunn. De fleste er utdannet barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeidere. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

 

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Vi jobber med å tilrettelegge forholdene rundt ungdommene slik at det blir lettere for dem å forholde seg til livet, ansvaret og mulighetene på en god måte. Det gjør vi blant annet ved å jobbe med familien og skolen.

Klare rammer for hverdagen

 • Døgnrytme
 • Skole eller dagtilbud
 • Respekt overfor andre mennesker

Turnus

Vi jobber jobber litt forskjellig. De fleste jobber 8 timer, fordelt på dag, ettermiddag og natt. Noen er her opptil flere døgn av gangen. 

Ungdommene skal oppleve at vi viser respekt, gir trygghet, grenser og utfordringer. Vi har fokus på å skape et miljø som inneholder varme, engasjement og humor.

Hovedkontakter

Hver ungdom har to hovedkontakter. De har et spesielt ansvar for ungdommen og det den skal gjennomføre. Hovedkontaktene lager handlingsplaner sammen med ungdommen.  

Ansvarsgruppe

Alle ungdommene har sin ansvarsgruppe bestående av blant annet barneverntjenesten, legen eller andre fra helsevesenet, lærer, foreldre eller foresatte og de to hovedkontaktene. 

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeider. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Før du kommer

Vi og barneverntjenesten har et møte sammen med deg og kanskje et familiemedlem før du flytter til oss. På møtet snakker vi om hvorfor du kommer og hvor lenge vi tenker at du skal være her. Sammen lager vi en tiltaksplan som beskriver det vi er enige om, hva vi skal jobbe med, hva som skal skje, og hva som ikke skal skje. Det er viktig at du sier hva du tenker på dette møtet, så du selv er med og bestemmer.

Blir kjent

Vi ønsker å bli kjent med deg for å hjelpe deg best mulig. I tillegg til å snakke med deg, får vi informasjon fra barneverntjenesten, foreldrene dine og andre som kjenner deg godt.

Helsesjekk

Alle ungdommer som kommer til oss skal i utgangspunktet ha en legeundersøkelse først. Får vi ikke til det gjør vi det så snart som mulig etter at du har flyttet inn. I hovedsak benytter du din fastlege, eventuelt bruker vi legevakten.

Ta med

Det er fint om du tar med deg klær og toalettartikler. Ting som er nødvendig mens du bor her betaler vi. Har du telefon og/eller pc kan du ta med deg det. 

Vi har eget låsbart skap til pc'er eller andre verdisaker.Vi er mange som bor sammen, og alle er ikke like flinke til å ta hensyn til andre personers verdisaker.

Ta gjerne med noe som gjør at du trives på rommet ditt, for eksempel bilder eller noe du er spesielt glad i. Kjæledyret ditt kan du dessverre ikke ta med.

Hverdagen din

Døgnrytme

Vi har en fast døgnrytme som varierer og endres over tid for å passe til de aktivitetene og dagtilbudene du deltar i.

Vedlikehold og rengjøring

Alle hos oss må ta del i det daglige vedlikeholdet og den generelle rengjøringen. Du er selv ansvarlig for å rydde og vaske ditt eget rom og badet du bruker.

Ukelønn

Når du kommer til oss får du ukelønn, men vi kan gå inn på en avtale der du kan opparbeide deg mer penger. For å få til denne avtalen stiller vi noen krav til deg. Dette forklarer vi nærmere når du flytter inn.

Ukelønn får du utbetalt en gang i uka. En gang per måned er det muligheter for å få busskort og et ringekort.

Ukeplan

På avdelingen har vi egne ukeplaner. Disse ønsker vi å lage sammen med deg og de andre ungdommene på et felles husmøte en gang i uken. På planen setter vi inn middager, aktiviteter for den enkelte ungdom, fellesaktiviteter, skole, jobb og annet.

Besøk, hjemreise og kontakt

Foreldre, søsken, venner og andre er velkomne på besøk på ettermiddagene eller i helgene. Vi har rom der familie og nettverk kan overnatte.

Du kan ha besøk på fellesrommene og på rommet ditt. Bare avtal med hovedkontakter eller de som er på jobb om det er noen som ikke bor her som skal besøke deg.

Permisjon og ferie

Du kan reise hjem til foreldre eller andre i nettverket ditt mens du er her. Vi lager en plan sammen for hvor ofte du skal reise hjem. Hvis du vil reise til andre enn foreldrene dine må vi gjøre en egen avtale om dette.

Skole og jobb

Det er viktig for ungdom å gå på skolen og i den tiden du bor hos oss skal du ha et skoletilbud eller et annet dagtilbud. Foreldre har, sammen med skolen, et hovedansvar for den opplæring ungdom får. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å gjennomføre din skolegang.

Alle barn har rett og plikt til å gå på grunnskolen (1.-10. klasse). Dette gjelder også enslige mindreårige asylsøkere. Vi samarbeider tett med skolene, og har fastsatt tid hver ettermiddag til leksearbeid der vi kan hjelpe deg om du har behov for det. Vi som jobber her er med på foreldremøter på skolen.

Går du på ungdomsskolen kan du få oppfølging av skolen du gikk på. Er det mulig, kan du fortsette på denne. Hvis ikke er det SMI-skolen som følger opp opplæringen din.

Ungdom som har fullført grunnskolen har rett til tre års videregående opplæring. Vi ønsker å hjelpe deg med din videregående opplæring. De som ikke har skoleplass vil vi hjelpe med å finne et annet skoleforberedende opplegg; en jobb eller et dagtilbud som passer for deg.

Fritid og aktiviteter

Har du en fritidsaktivitet du liker? Da kan vi hjelpe deg så du får fortsette med det. Vi hjelper deg også gjerne med å finne andre typer fritidsaktiviteter. Om du ikke har lyst til å gå på noe fast, kan vi gjøre ting sammen med deg - enten alene med deg eller med noen av de andre som bor her.

Vi som jobber her kan også hjelpe deg med å kontakte gode venner. I tillegg legger vi opp til forskjellige turer i helger og ferier.

Regler

Vi har felles regler. Å ha en god hverdag avhenger ofte av at vi vet hva som skal skje og hva som er forventet av oss og andre. Akkurat sånn er det her hos oss også. Vi har regler fordi det hjelper oss å leve sammen og fordi vi mener det gjør hverdagen trygg. Når du kommer hit går vi sammen gjennom reglene for rommet ditt, innetider og annet som er viktig.

Det er ikke lov å røyke inne.

Du får lov til å bruke mobiltelefonen din så lenge du viser at du er ansvarlig og respekterer reglene vi er blitt enige om. Bruker du telefonen til noe vi mener er til skade for deg selv, kan vi ta den fra deg for en periode.

Våre tre «absolutter» er:

 • Behandle hverandre med respekt:
  • Ikke skrike og/eller kjefte mot/til noen
  • Ikke true tilstedeværende
  • Ikke utøve fysisk vold
 • Følge dagsprogram
 • Stå opp og legge deg til de tider som er bestemt.

Begrensninger

Vi har alle rett til å bestemme i personlige spørsmål, som for eksempel hva vi ønsker å tro på, hvilke fritidsinteresser vi ønsker å drive med, hvordan vi liker å kle oss og se ut på håret. Det gjelder også deg når du bor hos oss.

Vi har ansvaret for deg og vi skal gi deg god omsorg når du er her. Det kan bety at vi noen ganger, av hensyn til trivselen og tryggheten din og de andre rundt deg, må gi deg noen begrensninger. Å gi deg en begrensning kan være å ta fra deg telefonen for en periode, holde deg fast en kort periode, be deg om å forlate fellesrommet eller ikke la deg få forlate institusjonen. Disse begrensningene kan vi gi deg når vi mener det er til ditt eget eller oss andres beste, som en del av å ha ansvaret for deg og å gi deg god omsorg.

Tilrettelegging for funksjonshemmede

Toppen er tilgjengelig, men ikke fullt tilrettelagt for funksjonshemmede.

Samarbeid med familie og nettverk

For mange ungdommer er familien den viktigste støttespilleren. Vi ønsker derfor å ha et så tett samarbeid med familie og nettverk som mulig. Noen fra familien eller nettverket deltar i ansvarsgruppen som jobber med dine mål og din utvikling.

Medvirkning

Er du under 18 år har dine foreldre/foresatte rett til å være med å bestemme sammen med deg. De kan fortelle oss om livet ditt før du kom til oss, utfordringer du har, og hva de mener er bra for deg.

Det er viktig å ha kontakt med personer som er viktige i livet ditt. Vi jobber sammen med deg og familien din for at dere skal få til gode måter å fungere sammen på.

Hybel

Mens du er hos oss kan du kanskje få tilbud om å øve deg på å bo på egen hybel. Hybelen er helt i nærheten av institusjonen, og er en del av behandlingen vi gir. Du kan komme til oss når du trenger det, og vi er tilgjengelig for deg når du har behov for det.

Veien videre

Før du flytter fra oss skal vi sammen ha laget en plan for hva som skal skje videre. Kanskje skal du flytte hjem igjen, i fosterhjem eller på hybel. I planen skal det også stå hvem andre som skal hjelpe deg. Det er viktig at du får god hjelp også etter at du har flyttet fra oss. 

Rettigheter når du bor på institusjon

Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig.

Tilsyn

Tilsyn

Statsforvalteren i Agder skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Statsforvalteren skal også følge med på at vi følger lover og regler. Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Statsforvalteren kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det. 

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Statsforvalteren. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

Multisystemisk terapi (MST) - et frivillig behandlingstiltak

Multisystemisk terapi (MST) - et frivillig behandlingstiltak

Ved Agder behandling ungdom er det to team som jobber med Multisystemisk terapi (MST). I hvert team er det tre-fire ansatte. De er utdannet psykologer, familieterapeuter, barnevernspedagoger og sosionomer.

Vi er opptatt av åpenhet, å ta ansvar for egne handlinger og ord, og har fokus på virkeligheten her og nå i vårt arbeid.

Kontakt oss på MST

 

Furuly

Skomrak

Dette har vi hos oss
 • Eget rom
 • Delt bad
 • Bordtennis
 • Hobbyrom
 • Kano/båt
 • PC
 • Musikkinstrumenter
 • Dart
Nærområdet

Nærområdet

Skomrak er en vanlig enebolig som ligger i utkanten av Lyngdal by.

Skole

Nærmeste SMI-skolen er i Kristiansand. Ungdom hos oss benytter offentlig skole og en fra SMI er alltid med på skolemøter for at hver enkelt ungdom skal ha tilrettelagt skolehverdag ut ifra sine behov.

 • Berge ungdomskole
 • KVS Lyngdal
 • Lister videregående skole med avdelinger i Lyngdal, Lista, Flekkefjord, Farsund og Mandal.

Fritidstilbud

Det er et badeland og treningssenter fem minutter kjøring unna. I sentrum er det både bowling og kino. Lyngdal har ellers mange tilbud innen idrett og andre fritidsaktiviteter.

Transport

Ungdommene blir som regel kjørt til busstasjonen i sentrum, ti minutter kjøring fra Skomrak, og hentet der når de kommer hjem. Nærmeste togstasjon er i Snartemo ca 40 min fra Skomrak. Kristiansand lufthavn Kjevik er ca. 1 time og 20 min fra Skomrak.

Toppen

Dette har vi hos oss
 • Eget rom
 • Delt bad
 • Felles TV-rom
 • Bordtennis
 • Treningsrom
 • Trådløst nettverk
 • X-box/Nintendo Wii/etc.
 • Hobbyrom
 • Kano/båt
 • Egen fritidsbolig
 • Fiskeutstyr
 • PC
 • Spill
 • Vannsportutstyr
 • Gymsal
 • Musikkinstrumenter
Nærområdet

Nærområdet

Toppen ligger i Arendal kommune. Du kan gå til sentrum. 

Skole

SMI – skolen, er en av våre nærmeste naboer. 

Det er flere videregående skoler i eller i nærheten av Arendal, blant annet Arendal videregående skole og Sam Eyde VGS.

Fritidstilbud

En rekke tilbud, som fritidsklubb, treningssentre som Aktiv og Kick, Arendal Kino og ulike kulturtilbud i Kilden kulturhus, Arendal kulturhus og Munkehaugen kultursenter ligger lett tilgjengelig. I nærheten har vi gode ski-, bade- og fiskemuligheter og kunstisbanen er åpen hele vinteren.

Transport

Nærmeste busstopp er 300 meter unna. Det er 2 km til togstasjonen, og 1 km til Harebakken bussterminal, der bussen går mellom byer. Bussterminalen ligger i Arendal sentrum. 

Kristiansand lufthavn Kjevik i Kristiansand er nærmeste flyplass.

Etter hvert fikk jeg øve meg på å bo i egen leilighet. Det var trygt når jeg visste noen alltid ville komme hvis jeg trengte hjelp. (Truls, 18 år)
 • Gutter og jenter i alderen 13 til 18 (20) år boende etter barnvernloven §§ 4-24, 4-25 og 4-26
 • Furuly har plass til 5 ungdommer boende etter barnevernloven §§ 4-4, 6. ledd og 4-12.
 • Tre institusjonsavdelinger
 • Plass til 12 ungdommer
 • Tre hybler og tre leiligheter til selvstendighetstrening
 • Hos oss bor ungdom i 9-12 måneder
Besøksadresse

Vesterveien 15 b, 4613 Kristiansand

Postadresse

Postboks
2233, 3103 Tønsberg

Telefon

466 16 003

Epost
agder.behandling.ungdom@bufetat.no
Trond Sælør
Trond Sælør
Enhetsleder

Tlf: 468 79 609