Som leder i Bufetat jobber du ikke alene. Du vil jobbe i et team sammen med andre ledere i egen enhet, regionalt og nasjonalt. Bufetat lederskole, regionale og nasjonale støttefunksjoner og regionalt psykologteam vil bidra til at du som leder får den nødvendige utviklingen og støtten du trenger.

Bufetat lederskole

Uavhengig av om du har lang ledererfaring fra tidligere eller om du er helt ny som leder, tilbyr Bufetat lederutvikling gjennom vår egen Bufetat lederskole der du får mulighet å møte andre ledere i regionen og i landet. Lederskolen ble etablert for å ivareta Bufdir, Bufetat og BSA sitt behov for samstemt utvikling og utøvelse av ledelse.

Skolen skal bidra til at du som leder har den kompetansen du trenger for å komme dit du ønsker. Med individuell kompetanseutvikling ved hjelp av både utdanning og opplæring får du nyttige verktøy med deg på reisen. 

Nasjonale og regionale støttefunksjoner

Bufetat har en intern tjenesteleverandør for etaten sine samlede oppgaver innen regnskap, lønn, personaladministrasjon/HR, IKT og arkiv/dokumentasjon. Deres oppgave er å støtte ledere og medarbeidere i deres arbeidshverdag og sikre at etaten har gode administrative prosesser.

Alle regionen har også en stab av dyktige medarbeidere på regionkontorene. De har oppgaver innen blant annet økonomi, styring, godkjenning, faglig støtte, juridiske spørsmål, HR, rekruttering og kommunikasjon.

Regionkontorene ligger i Tønsberg, Lillestrøm, Bergen, Trondheim og Alta.  

Se hva noen av våre ledere sier om det å være leder i Bufetat

Se ledige stillinger

Ledige stillinger i Bufetat.