–Det er fint å være her. Vi lærer mye om oss selv og om hvordan vi kan gi gutten vår omsorg og kjærlighet, sier «Astri» og vugger den fire uker gamle babyen sin i vogna. 

– Og om hvordan vi skal skifte bleie, skyter pappa «Sondre» inn – og ler litt.

Men alvoret ligger under. For det er mye som skal læres som nybakte foreldre, ikke minst når man selv bærer med seg en vanskelig historieDet er ikke lett å gi videre det man selv ikke har fått eller lært. Etter anbefaling fra barnevernet flyttet derfor den lille familien frivillig inn på Buskerud barne- og familiesenter ikke lenge etter fødselen, med ett mål for øyet. 

– Vi ønsker å dra hjem herfra sammen med babyen vår, sier Astri

En tung bagasje 

Bare i fjor bodde 12 familier på Buskerud barne- og familiesenter. Bakgrunnen er ulik. Noen foreldre sliter med psykisk helse, tidligere rusmisbruk, voldsutøvelse og kognitive utfordringer. Andre har selv en barndom preget av vold, overgrep eller andre former for omsorgssvikt. Ulik bakgrunn gjør også at familiene har ulike perspektiver  hva som er god oppdragelse. 

– Noen familier trenger tettere oppfølging enn kun hjelp og veiledning i sitt eget hjem. I de tilfellene henviser barnevernet til oss, og anbefaler senteret som et tiltak for familien, sier Hanieh H. Mobarhan, avdelingsleder ved Buskerud barne- og familiesenter.  

Hanieh H. Mobarhan, avdelingsleder ved Buskerud barne- og familiesenter.  

Bygger gode relasjoner  

Familiene bor på senteret i tre måneder. Her møter de ansatte som har lang erfaring fra arbeid med barn og familier, som psykologer, familieterapeuter, barnevernspedagoger, førskolelærere, vernepleiere og kliniske sosionomer med tilleggsutdannelse i tilknytning, samspill og sped- og småbarns psykiske helse.  

– Og ikke minst har de et stort hjerte og engasjement for familiene. De ansatte ønsker at hver enkelt skal lykkessier Mobarhan.  

Senteret driver ikke med behandling, men med utredningMålet er å bidra til at barn sikres en tilstrekkelig trygg, stabil og utviklende omsorgssituasjon. For å få til det, er det avgjørende at foreldrene klarer å ta til seg veiledning og hjelp. 

– Mange familier opplever utredningen som et stort inngrep i deres liv, noe som gjør at oppstarten kan være utfordrende. Dette gjør at det blir særlig viktig å etablere en god relasjon. Hvis vi ikke klarer å etablere tillit og bygge relasjoner med de som kommer, klarer vi heller ikke å hjelpe dem. Målet er at de skal fungere som familie, sier Mobarhan   

Målet er å bidra til at barn sikres en tilstrekkelig trygg, stabil og utviklende omsorgssituasjon

Illustrasjonsfoto

Oppholdets tre faser 

Tiden på senteret deles inn i tre faser. De ansatte blir først kjent med familien og observerer den, før det settes inn veiledning og tiltak på områder hvor familien sliterDet kan handle om praktiske ting, om hvordan barnet skal sikres på stellebordet eller i bilen, om viktigheten av god mat og hygiene, søvn og lek. Men det handler også om relasjoner og samspillet med barnet. Den viktige øyekontakten og berøringen. Om trøst, forutsigbarhet og nærhetog om evnen til å spørre om hjelp, og sette ord på omgivelser og følelser. Veiledning gis gjennom samtaler, film og foreldrekurs. 

– Til slutt vurderes det om foreldrene har tatt til seg veiledningen og om de er i stand til å gi en trygg omsorg for barnet eller barnaVi skriver en utredningsrapport til barnevernet som er med på å bestemme hvor barnet skal være i fremtiden, sier Mobarhan  

Illustrasjonsfoto

Full åpenhet 

Hvis omsorgen er god, flytter barnet hjem sammen med foreldrene, av og til med noe oppfølging hjemme. tilfeller hvor barnets liv og helse står på spill, vibarnet bli plassert i en ny familie i barnets nettverk eller i et beredskapshjem. I noen tilfeller er omsorgsovertakelsen for en periode, for andre kan den bli permanent.   

– Der det er nødvendig er det viktig at det settes inn tiltak tidlig. Barn påvirkes av omsorgssvikt helt fra fødselen. Vi må derfor hele tiden ha barnet i sentrumsier Mobarhan som innrømmer at det kan være tøffe tak.  

Men midt i utfordringene er det også lysglimtEn undersøkelse gjort ved senteret viser at foreldre som er ferdig med oppholdet i all hovedsak sitter igjen med en god opplevelse. Mange forteller om en større forståelse av seg selv og barnetny lærdom og mestringsfølelse, og en opplevelse av åpenhet og respekt fra de ansatte.  

 Tilbakemeldingene viser at vi får til noe viktig, at Bufetats verdier om åpenhet, respekt og deltakelse fungerer. Her får alle fullt innsyn i dokumenter og vurderinger som angår dem. Vi har ingen hemmeligheter for familiene, sier Mobarhan.  

Vi ønsker å dra hjem herfra sammen med babyen vår.

Illustrasjonsfoto

Bygger familie

På kjøkkenet møter vi igjen Astri og Sondre, den lille familien som gjør alt for å holde sammen og skape en god fremtid for barnet sitt. Det er avslappet stemning og lave skuldre bak kjøkkenbenken. De slår av en spøk med personalet mens de gjør i stand til dagens middag, et ansvar beboerne bytter på. Hver dag møtes familiene og de ansatte til måltid, og en gang i uka til husmøte hvor de snakker om hvordan ting fungerer på huset. Det å fungere i et fellesskap er også viktig som familie, samtidig som de på senteret skjermes noe fra hverandres prosesser og historier. 

– Det er fint å ha praktiske oppgaver og å møte de andre som bor her. Men jeg er også glad for at vi som familie har vårt eget bord slik at vi først og fremst kan konsentrere oss om oss selv, sier Sondre og peker mot bordet deres ved vinduet som har utsikt ut mot hagen og flere lekeapparater 

– Vi er her for barnet vårt. Han betyr alt, sier Astri.