Bufetat, region sør har i flere år hatt ulike samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Vi har alle en felles interesse i å bidra til høy kvalitet i utdanningene, sikre samspill mellom teori og praksis og bidra til kunnskapsutvikling og forskning på fagområder.

Start karrieren din allerede i dag ved å kontakte oss for spennende muligheter. Gjennom dette samarbeidet kan du som student blant annet:

  • Få spennende praksisplasser innenfor våre virksomhetsområder
  • Du kan få tilgang til relevante og etterspurte tema for master- og Phd oppgaver i Bufetat, noe som kan bli startskuddet på din karriere hos oss.

Visste du at:

  • Siden 2019 har Bufetat, region sør hatt et spennende samarbeid med UiA om Master i barnevern. Region Sør har en betydelig plass som læringsarena i utdanningsløpet, både knyttet til praksis, veiledning og som forsknings- og utviklingsvirksomhet.

  • I samarbeid mellom Universitetet i Agder (UiA) og Bufetat, region sør, ønsker vi å øke kvaliteten og relevansen på det femårige masterprogrammet i barnevern. Gjennom et felles ansvar for kompetanseutvikling, forskning og utdanning jobbes det for å sikre en helhet i barnevernfaget og studietilbudet, der praksisfeltet står svært sentralt. Som barnevernspedagog eller sosionom hos oss kan du få mulighet til å være studentveileder i inntil 20% av din stilling. Du vil derigjennom kunne ta del i dette spennende samarbeidet, og samtidig heve egen kompetanse. Dette er en unik sjanse til å øke bevissthet rundt egen praksis, og påvirke barnevernfagets fremtid.

  • I 2020 inngikk Bufetat, region sør som part i Universitetsbarnevernet. Avtalen er inngått mellom Universitetet i Agder (UiA), Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen i Kristiansand kommune og Region sør. Visjonen til Universitetsbarnevernet er; «Sammen om et kompetent og innovativt barnevern». Universitetsbarnevernet skal utvikle kunnskapsbasert undervisning og tjenester innen barnevern, der kunnskap fra barn, unge og deres foreldre, profesjonelles erfaringsbaserte kunnskap og forskningsbasert kunnskap tillegges vekt. Partene legger til rette for- og samarbeider om forskning som er relevant for barnevernet bl.a. via FOU-oppgaver, masteroppgaver, doktorgradsavhandlinger og i forskningsgrupper. 

  • Bufetat, region sør er praksisarena for studenter i barnevernspedagogikk fra USN. Samarbeidet har foregått i mange år og er en fantastisk mulighet for deg som student å få koblet teori med verdifull praksis.

  • Bufetat, region sør har inngått samarbeid med USN om å være praksissted for studenter fra master i samfunnsanalyse (MASAM). Første studieår tar studenten de obligatoriske teori og metodeemnene på heltid. De to neste årene arbeider studentene 50% i en virksomhet og studerer 50 %. Etter første studieår har studentene fått et solid faglig fundament. I første studieår får studentene mulighet til å søke om en midlertidig toårig deltidsstilling i Region sør, og kombinere arbeidet i virksomheten med relevante valgemner og masteroppgave.

For mer informasjon om disse og andre muligheter for deg som er student, ta kontakt med: Heidi Kristiansen, Seniorrådgiver, seksjon HR, e-post: Heidi.Kristiansen@bufetat.no