Som leder i Bufetat, region sør jobber du ikke alene. Du vil jobbe i et team sammen med andre ledere i egen enhet, regionalt og nasjonalt. Bufetat lederskole, regionale og nasjonale støttefunksjoner og regionalt psykologteam vil bidra til at du som leder får den nødvendige utviklingen og støtten du trenger.

Bufetat lederskole

Uavhengig av om du har lang ledererfaring fra tidligere eller om du er helt ny som leder, tilbyr Bufetat lederutvikling gjennom vår egen Bufetat lederskole der du får mulighet å møte andre ledere i regionen og i landet. Lederskolen ble etablert for å ivareta Bufdir, Bufetat og BSA sitt behov for samstemt utvikling og utøvelse av ledelse.

Skolen skal bidra til at du som leder har den kompetansen du trenger for å komme dit du ønsker. Med individuell kompetanseutvikling ved hjelp av både utdanning og opplæring får du nyttige verktøy med deg på reisen. 

Regionalt psykologteam

I staben til avdelingsdirektøren med ansvar for ungdomstiltakene har vi et regionalt psykologteam. Psykologteamet støtter institusjonene i arbeidet med ungdommenes individuelle behandlingsplaner og gir miljøpersonalet strukturert og jevnlig veiledning. Psykologene bidrar også til god implementering av behandlingsmodellene og bidrar til at ungdommene for god og samordnet hjelp. Dette gjøres i tett samarbeid med for eksempel kommuner og helse, og selvfølgelig deg som leder.

Bufetat senter for administrasjon og utvikling (BSA)

BSA er en intern tjenesteleverandør for etaten sine samlede oppgaver innen regnskap, lønn, personaladministrasjon/HR, IKT og arkiv/dokumentasjon. Deres oppgave er å støtte ledere og medarbeidere i deres arbeidshverdag og sikre at etaten har gode administrative prosesser.

Regionale stabs- og støttefunksjoner

Regionen har en stab av dyktige medarbeidere på regionkontoret som er lokalisert i Tønsberg. De har oppgaver innen blant annet økonomi, styring, godkjenning, faglig støtte, juridiske spørsmål, HR, rekruttering og kommunikasjon. Regionen har også en regional avdeling for kontorfag som gir kontorfaglig støtte til enhetene og til deg som leder. 

Se hva noen av våre ledere sier om det å være leder i Bufetat, region sør:

«Bufetat, region sør har tatt noen spennende grep med kvalitet i de ulike tjenesten.» Torunn Aalvik Grostøl, enhetsleder på Lunde behandlingssenter.

«Mulighet for tjeneste- og kompetanseutvikling i egen organisasjon er det som motiverer meg mest.» Hanieh H. Mobarhan, avdelingsleder på Buskerud barne- og familiesenter.

Se alle våre ledige lederstillinger for mer informasjon om stillingene og søknad:

Finn jobb i Bufetat, region sør