Torunn jobber som enhetsleder ved Lunde behandlingssenter.

  • Stilling og arbeidssted: Enhetsleder ved Lunde behandlingssenter.
  • Utdannelse: Sosionom med videreutdanning i ledelse 

Dette er utrolig spennende, og helt unikt. Jeg føler meg veldig heldig.

Hva er din faglige og yrkesmessige bakgrunn? 

Allerede året etter at jeg var ferdig utdannet sosionom ble jeg konstituert lederI løpet av de første årene som leder jobbet jeg i miljøet sammen med de andre ansatte for å tilegne meg mer erfaring som terapeut. Det ga meg mulighet til å gi tett oppfølging til mine ansatte, samtidig som det var lærerikt. 

Jeg fikk en veldig bratt læringskurve, og jeg tror ikke jeg var en veldig spennende leder den gang. Frem til da hadde jeg kalt meg selv en «babysosionom», fordi jeg var redd for at noen skulle ha for høye forventninger til meg. Plutselig måtte jeg legge fra meg den tittelen og hoppe inn i oppgavene som leder. Jeg har vært leder siden den gang og gjort meg noen nyttige erfaringer etter hvert som jeg har vokst inn i rollen. 

Jeg har også studert litt underveis, og hatt flere år med tett lederveiledning fra BI i Oslo. 

Hva er det som gjør Bufetat til en attraktiv arbeidsplass for deg? 

Ved Lunde behandlingssenter jobber psykisk helsevern og barnevern sammen under samme tak. Avdeling for barn og ungdoms psykiske helse, Abup og vi i Bufetat jobber for å styrke en felles forståelse for ungdommenes behov, og for veien videre i behandlingen gjennom omsorgs- og endringsmodellen. Dette er utrolig spennende, og helt unikt.  

Lunde har jeg gleden av å jobbe sammen med ansatte med svært høy kompetanse. «Vi på Lunde» tenker sammen og vi drar sammen. Vi er opptatt av å kjenne hverandre, være trygge på hverandre, og heie på hverandre.  

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

En av mine viktigste oppgaver er samkjøring og samarbeid med Abup og andre tjenester som jobber tett opp mot oss.

Vi ser behovet for at flere skal være kjent med hvem vi er, og hvilket tilbud vi gir. Vi tar derfor imot mange besøk og reiser rundt så ofte muligheten byr seg, slik at vi kan fortelle om institusjonstilbudet vårt.

Når man skal jobbe med barnevern og psykisk helse under samme tak, krever dette også mye arbeid. Vi jobber ut ifra to ulike lovverk og må ta de utfordringene som dukker opp underveis.  

Hva motiverer deg mest med jobben din? 

Bufetat har gjort noen veldig viktige grep med å gi god kvalitet i de ulike tjenestene. Jeg er veldig glad for å få denne muligheten på Lunde og håper at jeg kan være her i lang tid framover.

Akkurat nå ligger min største motivasjon i å jobbe videre i prosjektet, trygge ansatte slik at vi blir det tilbudet vi er ment å bli. Jeg føler meg veldig heldig.