• Stilling og arbeidssted: Rådgiver i Fosterhjemstjenesten i Kristiansand
  • Utdannelse: Sosionomutdanning og videreutdanning i "Erfaringsbasert fordypning i barnevern"

Arbeidsdagen min i fosterhjemstjenesten er både variert og fleksibel. Bufetat har fokus på utvikling og spesialisering, og gir dermed stort rom for selvutvikling. 

Hva er din faglige og yrkesmessige bakgrunn? 

Jeg har alltid vært opptatt av at barn og ungdom skal ha en god oppvekst, og har dermed valgt yrker hvor jeg har fått muligheten til å være med å bidra til dette viktige arbeidet. Jeg har blant annet jobbet på institusjon og mange år i kommunal barneverntjeneste, før jeg begynte i fosterhjemstjenesten for tre år siden.

Det er utrolig viktig at barn, ungdom og familier som strever kan få den hjelpen de har behov for. Min egen familie har også vært så heldig å få lov til å både være besøkshjem og fosterhjem. Det har ført til en unik innsikt i ulike sider av fosterhjemsarbeidet. Med denne erfaringen har jeg kjent på hvor viktig jobben med å finne gode og riktige fosterhjem er til de barna som trenger det. 

Hva er det som gjør Bufetat til en attraktiv arbeidsplass for deg?

Jeg stortrives med å jobbe i fosterhjemstjenesten i Bufetat. Det å jobbe for å finne gode fosterhjem til barn og ungdom er utrolig spennende og givende. Bufetat har fokus på at barn og unge har rett til en god oppvekst, og vi kan være med å gjøre en forskjell for barns liv. 

Oppgavene i fosterhjemstjenesten er varierte, spennende og i utvikling. Vi har et fagmiljø med mange ulike bakgrunner og spesialfelt. Det at vi er samlokalisert med andre avdelinger i Bufetat gjør at vi har gleden av å samarbeide med flotte kolleger på tvers av fagområde. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

Arbeidsdagen min i fosterhjemstjenesten er både variert og fleksibel. Kjerneoppgavene mine nå er å rekruttere familier til PRIDE-kurs og gi dem opplæring, slik at de kan vurdere om de ønsker - og kan bli fosterforeldre. Fosterhjemstjenesten har også flere andre oppgaver, som for eksempel formidling av fosterhjem til barneverntjenester, veiledning, kurs, informasjonsmøter og familierådsarbeid. 

Hva motiverer deg mest med jobben din? 

Det som motiverer meg mest med jobben i Bufetat er å kunne bidra til at barn og ungdom kan få muligheten til å bo i en fosterfamilie dersom de har behov for det. Det å se barn bli trygge og ha en god utvikling, gir energi og motivasjon til å jobbe videre. I tillegg er det utrolig spennende å følge familier i deres "reise" knyttet til deres valg om de ønsker å bli fosterhjem. 

Bufetat er en spennende og givende arbeidsplass. Bufetat har fokus på utvikling og spesialisering, og gir dermed stort rom for selvutvikling.

Mona Eieland Ording skalert.jpg