Hanieh er avdelingsleder ved Buskerud barne- og familiesenter. 

  • Stilling og arbeidssted: Avdelingsleder ved Buskerud barne- og familiesenter
  • Utdannelse: Bachelor i psykologi, master i helsevitenskap. Videreutdanning i ledelse. Videreutdanning i vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk.

Jobben min byr på interessante utfordringer og muligheter for tjeneste- og kompetanseutvikling i egen organisasjon.

Hva er det som gjør Bufetat til en attraktiv arbeidsplass for deg?

Bufetat vil skape endringer, vekst og utvikling for barn, unge, familier. Dette tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innenfor barnevern, familievern og ungdomsarbeid.

I Bufetat har jeg møtt engasjerte mennesker med høy kompetanse som er opptatt av å gi det enkelte barn bedre utviklingsmuligheter gjennom styrking av foreldreferdigheter. Dette er et meiningsfylt arbeid som jeg vil være en del av.

Hva er din faglige og yrkesmessige bakgrunn?

Jeg har flere års arbeidserfaring fra psykiatri og krise- og incestsenter. Jeg har lært gjennom disse årene at tidlig innsats rettet mot barn i risiko, og deres familier, kan bidra til å forebygge vold, overgrep, omsorgssvikt, psykisk sykdom, og generelt et bedre oppvekstsvilkår for barn.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Dagene er veldig sammensatte og aldri like. Jeg kan sitte i et møte med ledelsen og snakke om retning og strategi, og løpe videre derfra for å dekke vakter for helgen. Felles for dem alle er at de går utrolig fort.

Hva motiverer deg mest med jobben din?

Det å kunne bidra med verdifull innsats for samfunnet er meningsfylt for meg. Jobben min byr på interessante utfordringer. Mulighet for tjeneste- og kompetanseutvikling i egen organisasjon er det som motiverer meg mest.