I august 2021 vil en ny barnevernsinstitusjon så ferdig her! Bufetat, region sør bygger nå ny barnevernsinstitusjon på Grøterød i Larvik. I løpet av høsten vil vi lyse ut stillingen som enhetsleder. Følg med!

Et ungdomshjem for omsorg og endringsarbeid

Institusjonen er tegnet etter mal fra Kvæfjord ungdomssenter i Region nord og med innspill fra medarbeidere og ungdom som har jobbet og bodd på institusjon i Region sør. Slik bygger vi et ungdomshjem som skal romme omsorg og endringsarbeid, der trivsel for ungdommene og et godt arbeidsmiljø går hånd i hånd.

Grøterød ungdomshjem

Grøterød ungdomshjem blir en omsorgsinstitusjon for ungdom mellom 13 og 18 år med to avdelinger med til sammen plass til 10 ungdommer. Institusjonen skal jobbe etter Omsorgs- og endringsmodellen (OEM) og gjennom denne modellen vil vi tilby god omsorg og virkningsfullt endringsarbeid med høy grad av brukermedvirkning.

Modellen inneholder et målrettet og standardisert forløp som består av fem moduler: Innflytting og kartlegging, brukermedvirkning, endringsarbeid, familieintegrert overføring fra institusjon (MST-FIT) og effektmåling/evaluering. Modellen er utviklet for å ivareta barn og unge med store omsorgsbehov og alvorlige sammensatte problemer. Institusjonen vil også arbeide systematisk med psykisk helse i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Høres dette interessant ut? Vi vil i løpet av høsten lyse ut stillingen som enhetsleder.

 Ledige stillinger i Bufetat, region sør