Sentre for foreldre og barn tilbyr primært utredning av omsorgssituasjonen for barn 0-6 år. De kan også tilby omsorgsendrende hjelpetiltak til familier.

  • Målgruppa for tilbudet er barn i alderen 0-6 år med deres foreldre, hvor det er bekymring for omsorgssituasjonen til barnet. Barn 0-3 år er prioritert.
  • Det er foreldrene selv som ivaretar omsorgen for barnet når senter for foreldre og barn bistår barnevernstjenesten med utredning eller omsorgsendrende hjelpetiltak.

Se alle sentre for foreldre og barn.

Utredning

Når barnevernstjenesten undersøker barnets omsorgsituasjon, kan de be om bistand fra et senter for foreldre og barn. Da kan familien bli spurt om å bli utredet på et slik senter.

Utredningen kan enten foregå som døgnbasert opphold i senter for foreldre og barn, eller ved at familien bor i sitt eget hjem under utredningen. Når familien bor hjemme, kan de også møte til avtaler på dagtid, enten på senteret eller annet lokale.

Det er ikke nødvendig med samtykke fra foreldrene ved hjemmebasert utredning. Døgnbasert utredningsopphold krever samtykke fra foreldrene, og barnevernstjenesten må fatte vedtak.

Les mer om utredningen i en barnevernssak.

Omsorgsendrende hjelpetiltak 

Omsorgsendrende hjelpetiltak skal bidra til å sikre barnets omsorgsbehov ved å styrke foreldrenes omsorgsutøvelse. Dette vil ofte være en kombinasjon av veiledning, foreldreopplæring og foreldretrening.

Sentre for foreldre og barn kan bistå med hjelpetiltakene og oppfølging av barnet og familien etter utredningen.

Hjelpetiltak skal i utgangspunktet foregår hjemme hos familien til avtalte tider. For en del familier kan det være en fordel at tiltaket gis i familiens eget hjemme- og nærmiljø.

Hjelpetiltak kan også gis som døgnbasert opphold i senteret, for eksempel hvis familien bor langt unna senteret. Et døgnbasert opphold innebærer at familien bor på senteret over en tidsbegrenset periode. Personalet er tilgjengelig gjennom døgnet, og kan gi støtte og hjelp til familiene, både planlagt, men også umiddelbart ved behov.

Les mer om hjelpetiltak i hjemmet.

Barneverntjenesten må søke om bistand 

Her kan barneverntjenesten søke om bistand fra et senter for foreldre og barn