Sentrene gir støtte og veiledning til familier som har eller venter barn.

Familiene bor i leiligheter ved sentret i en begrenset periode. Det er barneverntjenesten i kommunen som avgjør hvem som får tilbud om opphold.

Se alle sentre for foreldre og barn.

Målgruppe

Sentrene for foreldre og barn er et frivillig hjelpetiltak for gravide, enslige foreldre og par med ett eller flere barn i ulik alder, hvor det er bekymring for barnets omsorgssituasjon. Det er foreldrene selv som ivaretar omsorgen for barnet under oppholdet.

Om opphold i sentre for foreldre og barn

Formålet er å gi det enkelte barn bedre utviklingsmuligheter gjennom styrking av foreldreferdigheter. Det arbeides med barna gjennom foreldrene. Kartlegging av barnas utvikling inngår i dette arbeidet. I tillegg vurderes foreldrenes funksjonsnivå, samspill mellom foreldrene og barna, tilknytning og endringsmuligheter. Sentrene gir også tilbud om veiledning og opplæring i foreldrerollen.

De fleste sentre for foreldre og barn gir også tilbud om hjemmebaserte tjenester.

Alderen til barna varierer fra 0-12 år, men hovedtyngden ligger i aldersgruppen 0-2 år.

Hvordan bor man på sentrene?

Det varierer hvordan familiene bor på de ulike sentrene. Noen av familiene bor i hovedhus med egne leiligheter, fra 1-2 roms til større leiligheter. Noen av leilighetene kan være både møblerte og umøblerte. Noen har eget kjøkken, andre ikke. Foreldrene deltar da i felles husholdning. I andre sentre bor familiene i småhus eller leiligheter som en integrert del av et større boligområde. Sentrene har både inne- og uteområder som skal ivareta barnas behov for lek og utfoldelse.

Oppholdet er et frivillig hjelpetiltak

Et opphold i senter for foreldre og barn er et frivillig hjelpetiltak. Foreldrene og de barna som er gamle nok skal avgi samtykke til oppholdet.

Søk om plass på senter for foreldre og barn