Hva er Multisystemisk terapi (MST)?

MST er et behandlingstilbud til ungdom med atferdsproblemer og deres familie.

«Vi lykkes ikke alltid. Men når vi avslutter en behandling og ser at relasjonene er styrket hjemme, på skolen og i nærmiljøet - da kan vi kalle det en suksess. Da blir det som en av ungdommene sa; jeg vet ikke hva MST gjorde, men vi fikk det hvertfall bedre sammen hjemme.» -MST-terapeut i Bufetat, Region øst.

Bufetat har laget en film om MST, som du kan se nedenfor. Det er restriksjoner på bruken av filmen, og den kan ikke deles i sosiale medier.

Denne filmen skal ikke deles på sosiale medier eller publiseres andre steder på internett enn på Bufdirs egne nettsteder eller i regi av Bufdir/Bufetat. Filmens primære funksjon er i undervisnings- og opplæringssammenheng, og vises digitalt via bufdir.no.

Publisert 23. november 2020
Oppdatert 27. november 2020