MST er et behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlige atferdsvansker. Det kan dreie seg om konflikter hjemme, utfordringer på skolen, uheldig innflytelse fra venner, rus eller kriminalitet.  For mange ungdommer kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet (12-18 år).

Hva slags atferdsvansker viser seg hos barnet?

Atferdsvanskene vises ofte i form av

  • Voldelig eller aggressiv atferd
  • Ungdom som har problemer på skolen
  • Rusmisbruk
  • Venner med uheldig innflytelse.

Målet med behandlingen er at ungdommen og familien skal fungere godt – og uten alvorlige utfordringer.

Slik foregår behandlingen

Behandlingen skreddersys til den enkelte familie. I MST møter terapeuten familien hjemme på tidspunkter som passer familien. Sammen med terapeuten setter foreldrene og ungdommen behandlingsmål og gjør løpende evaluering av behandlingsforløpet.

Behandlingskomponenter kan f.eks. være arbeid med kommunikasjon, konflikthåndtering, samarbeid med skole og øke aktiv deltagelse i fritidsaktiviteter. Arbeidet er intensivt og i visse perioder det være flere hjemmebesøk i uken, samt møter med skole og støttepersoner.

Familien har mulighet til å ta kontakt med terapeuten hvis de har behov for det 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Behandlingen varer vanligvis fra tre til fem måneder, men avsluttes tidligere hvis målene for behandlingen er nådd.

Vi ønsker tilbud om MST behandling

Dere kan få henvisning til MST-behandling ved å ta kontakt med det kommunale barnevernet.

For mer informasjon om behandlingstilbudet, se MST brosjyre. Her finner dere kontaktinformasjon til nærmeste MST-team som kan kontaktes direkte.

For fagpersoner

Søke om MST

Multisystemisk terapi er et behandlingstilbud som drives av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Det er barnevernet i den kommunen eller bydelen familien bor som kan søke om behandling.

Opplæring og kvalitetssikring

Alle MST-terapeuter får grundig opplæring og deltar i ukentlig veiledning. Opplæring av MST- terapeuter og kvalitetssikring av arbeidet utføres av NUBU ved Universitetet i Oslo.

Les mer om metoden på NUBU sine sider

Film om MST

Se film om behandlingsmetoden Multisystemisk terapi.

Publisert 26. februar 2015
Oppdatert 16. oktober 2020