Samtalene finner vanligvis sted på terapeutens kontor, men kan i noen tilfeller også skje hjemme hos familien.

Behandlingen er ofte intensiv i oppstarten med flere møter i uken. Videre i behandlingen er det som regel ett møte i uken.

Et FFT-tilbud varer fra tre til seks måneder, men avsluttes tidligere hvis situasjonen har bedret seg, slik at familien ikke lenger har behov for behandling.

Publisert 26. februar 2015
Oppdatert 24. mai 2019