MST er et behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlige atferdsvansker. Det kan dreie seg om konflikter hjemme, utfordringer på skolen, uheldig innflytelse fra venner, rus eller kriminalitet.  For mange ungdommer kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet (12-18 år). 

Les mer om MST og ulike metoder for behandling av atferdsvansker

Publisert 20. april 2015
Oppdatert 24. mai 2019