Noen institusjoner spesialiserer seg på ungdommer med alvorlige atferdsvansker. Ungdommer  med atferdsvansker har forskjellige årsaker til atferdsvanskene og ulike behandlingsbehov. Det er derfor viktig at de får hjelp i ulike institusjonsavdelinger. I institusjoner for ungdommer med alvorlige atferdsvansker skilles det mellom tre målgrupper:

  • Ungdom som har lav risiko for videreutvikling av atferdsvansker
  • Ungdom som har høy risiko for videreutvikling av atferdsvansker
  • Ungdom med vedvarende rusmisbruk.

For ungdommer med alvorlige atferdsvansker er det tilbud om opphold og hjelp på en MultifunC-institusjon. MultifunC er en behandlingsmodell i institusjon og nærmiljø for ungdom med alvorlige atferdsvansker.

Publisert 12. mars 2015
Oppdatert 12. mars 2015