55 623

55 623 barn og unge i alderen 0–22 år mottok hjelp fra barnevernet i 2018.

Litt under 40 % av barn og unge med hjelp fra barnevernet var plassert utenfor hjemmet ved utgangen av 2018.