Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens og fylkeskommunens sakkyndige organ. PPT skal

  • tilrettelegge opplæringen for barn med særlige behov gjennom å bistå skolene med kompetanse- og organisasjonsutvikling
  • sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det

Les mer om PPT hos Utdanningsdirektoratet

Publisert 11. desember 2018
Oppdatert 21. juni 2019