Oppfølgingstjenesten (OT) er et fylkeskommunalt tilbud med et særskilt ansvar for blant annet ungdom som ikke begynner på eller fullfører videregående opplæring. OT er en sentral samarbeidspartner for blant annet skolen og barnevernet, og er behjelpelig med å formidle tilbud om

  • opplæring
  • arbeid
  • andre kompetansefremmende tiltak
Publisert 11. desember 2018
Oppdatert 11. desember 2018