Disse tipsene kan gjøre deg bedre forberedt 

Barn skal ha det trygt

Barns rett til å ha det trygt og godt hjemme er viktig. Denne rettigheten står sterkt i vårt samfunn. Det er foreldrenes ansvar å passe på at barna har det bra, men naboer, lærere, helsesøstre og andre voksne kan reagere på hvordan foreldre oppdrar barna sine. Dette kan føles uvant for familier som er vant til at hver enkelt familie tar ansvar for sine liv, uten at myndighetene eller andre blander seg inn.

Hvis noen er bekymret for et barn i Norge, er det vanlig at de sier ifra til barnevernstjenesten i kommunen. Barnevernet er et kontor med ansatte (barnevernstjenesten) som alle kan henvende seg til for å få hjelp. Barnevernets oppgave er å bidra til at barn har det bra sammen med familien sin.

Par i park med barn som leker i bakgrunnen

Hverdagen i Norge blir enklere hvis du lærer deg språket

Det er viktig å lære seg språket. Hvis du snakker norsk, blir hverdagen mye lettere for både deg og barnet ditt. De fleste som flytter til Norge melder seg på norskkurs. Kommunen du flytter til kan hjelpe deg med påmelding til et slikt kurs.

Barn lærer ofte språket gjennom skole og barnehage. Kanskje kan du bli kjent med noen andre foreldre og lære mer norsk på den måten? Når du også forstår språket, blir det mye lettere for deg å ta del i det livet barnet ditt lever gjennom skole, venner og fritidsaktiviteter. Ikke minst blir det lettere for deg å få arbeid når du snakker norsk.

Det er lettere å få et godt liv i Norge hvis både du og barnet deltar i samfunnet

Noen føler seg ensomme den første tiden i Norge, uten familie og venner rundt seg. Det finnes mange måter å delta i samfunnet på, som gjør det lettere å bli kjent med andre. Hvis dere blir med på aktiviteter i nærmiljøet, på skolen eller i barnehagen, vil dere få flere å spørre om hjelp og støtte hvis dere trenger det.

I Norge går de aller fleste barn i barnehage, og alle barn går på skole til de er 16 år. Du som har barn vil bli bedt om å komme på møter på skolen og i barnehagen, og å følge barnet til tannlegen og på helsestasjonen. Det er viktig at både du og barnet møter opp til avtalt tid.

Et barn som gjemmer seg under et bord

Hvis andre tror at barnet ditt ikke har det bra, kan de si fra til barnevernstjenesten

Hva som kan få folk til å tro at barnet ditt ikke har det bra, kan være annerledes enn det du er vant til. Hva som blir sett på som god oppdragelse, kan variere fra land til land og fra kultur til kultur. Noen handlinger som er akseptert i andre land kan være ulovlige i Norge, mens andre handlinger blir sett på som uakseptable i det norske samfunnet. I sjeldne tilfeller må barnevernet flytte barna bort fra foreldrene sine.

Eksempler på hva som kan føre til at folk reagerer:

  • At barn ikke får lov til å være sammen med andre barn.
  • At foreldre drikker mye alkohol sammen med barnet eller bruker rusmidler.
  • At barnet er mye lenger ute om kvelden enn andre barn.
  • At barnet har for lite klær på seg, eller klær som ikke passer til været.
  • At foreldre bruker vold mot barnet. I Norge er hverken klyping, ørefiker eller annen fysisk avstraffelse lov. Også trusler, høylytt kjefting og voldsomt sinne kan føre til at noen sier ifra til barnevernstjenesten.

Naboer som snakker sammen i døra

Når familien opplever å ha det vanskelig hjemme kan de få hjelp

En ny hverdag i et nytt land kan være vanskelig. Kanskje vil du føle at barnet ditt blir mer påvirket av kulturen i Norge enn du hadde tenkt, at barnet ikke vil høre på deg eller at det er vanskelig å forstå hvordan det norske samfunnet fungerer.

Synes du det er vanskelig å vite hvilke lover og regler som gjelder, og hva som blir sett på som godt foreldreskap i Norge? Da kan du spørre en du stoler på, for eksempel en venn, en lærer eller kanskje en ansatt i barnehagen.

Barnevernstjenesten kan også veilede deg og familien når det er vanskelig hjemme. Barnevernstjenesten er til for å hjelpe familien, så ikke nøl med å ta kontakt hvis du trenger det!

Les mer om den nye hverdagen i Norge: