Et akuttvedtak betyr at det er nødvendig for barneverntjenesten å fatte et vedtak raskt (samme dag) dersom et barn er uten omsorg, eller det kan være forhold i hjemmet som er til skade for barnet og det derfor er nødvendig å flytte det.

Akuttvedtak kan fattes av barneverntjenesten både med og uten samtykke fra foreldrene.  Dersom foreldrene ikke samtykker, kan barnet likevel flyttes, men vedtaket må da sendes Fylkesnemnda for godkjenning. 

Når det gjelder ungdom, kan det også fattes akuttvedtak hvis det for eksempel utøves alvorlig kriminalitet, rusmisbruk eller annen skadelig atferd.  Et slikt vedtak må også godkjennes av Fylkesnemnda.  

Publisert 25. mars 2015.
Oppdatert 09. april 2015.