Melde fra til barnevernet - privatperson

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. 

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra.

Når du har sagt fra, er det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Du kan rådføre deg med barnevernstjenesten

Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du kontakte barnevernstjenesten i kommunen og diskutere saken anonymt.

Slik melder du i fra

Kan du være anonym?

Når du melder fra til barnevernet, kan du melde fra med fullt navn eller være anonym. Dette kan du lese mer om på inngangssiden til det digitale skjemaet for bekymringsmelding.

Det vil som regel være en fordel for barnevernet at navnet ditt og din relasjon til familien er kjent når de skal vurdere meldingen og eventuelt hjelpe den aktuelle familien.  

Slik følger barnevernet opp meldingen din

Det er barnevernstjenesten i kommunen barnet bor i som følger opp bekymringsmeldingen din. 

 

Dersom du har meldt fra, men fortsatt er bekymret

Dersom situasjonen for barnet fortsatt er bekymringsfull eller har forverret seg, er det viktig at du tar kontakt med barnevernstjenesten i kommunen på nytt.