Sentrene for foreldre og barn er et frivillig hjelpetiltak for gravide, enslige foreldre og par med ett eller flere barn i ulik alder, hvor det er bekymring for barnets omsorgssituasjon. Det er foreldrene selv som ivaretar omsorgen for barnet under oppholdet. 

Formålet er å gi det enkelte barn bedre utviklingsmuligheter gjennom styrking av foreldreferdigheter. Det arbeides med barna gjennom foreldrene. Kartlegging av barnas utvikling inngår i dette arbeidet. I tillegg vurderes foreldrenes funksjonsnivå, samspill mellom foreldrene og barna, tilknytning og endringsmuligheter. Sentrene gir også tilbud om botrening, veiledning og opplæring i foreldrerollen.

De fleste sentre for foreldre og barn gir også tilbud om hjemmebaserte tjenester.

Alderen til barna varierer fra 0-12 år, men hovedtyngden ligger i aldersgruppen 0-2 år.

Les mer om Sentre for foreldre og barn

Henvisning til Bufetat

Hvordan åpne wordfiler for redigering

Barneverntjenesten fyller ut og sender henvisning med vedlegg til Bufetat:

NAVN PÅ BUFETAT INNTAK
Postboks 2233,
3103 Tønsberg