Hvordan utarbeide rapporten?

Det er viktig at prosessen som ligger bak utarbeidelsen av rapporten er involverende og sikrer forankring. Det samme gjelder for hvordan rapporten behandles i kommunestyret, og oppfølgingen av den i etterkant.