Politi og barnevern - retningslinjer for samhandling

Slik skal barnevernet og politiet samhandle i saker om vold og overgrep mot barn i nære relasjoner.