Retningslinjene for samhandling mellom politi og barnevern er under revisjon, og vil bli publisert her når de er ferdige.