Informasjonspakken om barnevernet og barnevernets oppgaver er tilpasset voksne innvandrere i en tidlig fase i asylsøkerprosessen.

Pakken består av en film som tar for seg hvordan barneverntjenesten kan hjelpe dem i den situasjonen de befinner seg i. Det er også lagt til en rekke gjennomgående problemstillinger barnevernet jobber med.

Filmen er utviklet av Proba samfunnsanalyse i samarbeid med Storm studios og finnes på i fire språk. For å kunne gi informasjon tidligst mulig, skal filmen vises i transitt- og asylmottak. I tillegg kan filmen benyttes som del av kulturorienteringskurs som avholdes for kvoteflyktningen før de ankommer Norge.