• Fra barnet er i stand til å danne seg egne synspunkter om det samtykket dreier seg om, altså helsehjelpen, skal barnets foreldre eller andre som har foreldreansvaret, gi barnet informasjon og mulighet til å si sin mening før samtykke blir gitt. Det gjelder senest fra barnet er fylt 7 år.
  • Retten til medbestemmelse innebærer at barnet gis reell innflytelse.
  • Det skal legges økende vekt på hva barnet mener ut fra alder og modenhet.
  • Fra barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener.
Publisert 12. juni 2018
Oppdatert 06. februar 2019