Barneverntjenestene skal rapportere om sin aktivitet til fylkesmennene hvert halvår, per 30. juni og 31. desember.

Du får tilgang til et elektronisk rapporteringsskjema ved å logge inn i rapporteringsløsningen under. 

Se brukerveiledningene for hjelp til innlogging, utfylling, innsending og eventuelt korrigering av skjemaet.

  • Rapporteringsløsningen åpner torsdag 1. juli 2021

Rapporteringsfrister 1. halvår 2021

  • Fredag 13. august 2021: Kommunene sender inn elektronisk skjema for 1. halvår 2021.
  • Fredag 27. august 2021: Fylkesmennene klargjør skjemaet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Se rapporterte tall

  • Tallene for 1. halvår 2021 vil være tilgjengelige i utrapporteringsløsningen 1. oktober 2021

I portalen kan du finne kommunenes rapporterte tall, med mulighet for å gjøre geografiske og historiske sammenligninger. Du kan også finne grafiske fremstillinger av utvalgte nøkkeltall og deres utvikling over tid.

Logg inn via lenken over og velg "Utrapportering" for å komme inn i portalen. Se brukerveiledningene for hjelp til innlogging.

Nye brukere må etter innlogging fylle ut en søknad om tilgang til portalen. Logg inn, velg boksen «Utrapportering» og klikk på «Søknad om utrapportering». Legg inn de etterspurte opplysningene og avslutt med å trykke på «Send inn». Når søknaden er behandlet blir du varslet med en e-post. 

Spørsmål om løsningen?

Har du spørsmål av teknisk karakter, kan du ta kontakt med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets brukerstøtte: tlf. 466 15 100.

Du blir møtt av en svarer som lister opp ulike alternativer. Velg alternativet «Tast 1 for IKT».