Rapportering barnevern - for kommunene

Se innrapporterte tall fra kommunenes halvårsrapportering

I portalen blir kommunenes innrapporterte tall presentert, med mulighet for å gjøre geografiske og historiske sammenligninger. Portalen tilbyr grafiske fremstillinger av utvalgte nøkkeltall og utvikling over tid. Den gamle rapporteringsbanken blir avviklet.

Logg inn via lenken under, og velg boksen "Utrapportering" for å komme inn i portalen. Se brukerveiledningene for hjelp til innlogging.

Nye brukere må etter innlogging fylle ut en søknad om tilgang til portalen. Logg inn, velg boksen «Utrapportering» og klikk på «Søknad om utrapportering». Legg inn de etterspurte opplysningene og avslutt med å trykke på «Send inn». Når søknaden er behandlet blir du varslet med en e-post. 

Spørsmål om løsningen?

Har du spørsmål av teknisk karakter, kan du ta kontakt med direktoratets brukerstøtte: 466 15 100

Du blir møtt av en svarer som lister opp ulike alternativer. Velg alternativet «Tast 1 for IKT».

Publisert 17. juni 2015.
Oppdatert 05. mai 2017.