Kartlegging av barnets situasjon

Her finner du forslag til spørsmål du kan stille barnet for å kartlegge barnets situasjon. Forslagene er ikke ment som en uttømmende mal som skal følges kronologisk.

Barnevernstjenesten må velge aktuelle tema og spørsmål ut fra hva som fremgår som problemområder i bekymringsmeldingen. Tema 1 er nyttig å kartlegge innledningsvis i alle typer saker.

Hva barnevernstjenesten bør kartlegge og når, avhenger av politiets involvering i saken. Barneverntjenesten bør avklare med politiet hva de har behov for å kartlegge umiddelbart for å undersøke barnets omsorgssituasjon, om saken er under etterforskning og om det skal foretas tilrettelagt avhør i saken.

Tema 1: Den aktuelle situasjonen

Barnevernstjenesten bør får oversikt over den aktuelle situasjonen.

Barnevernstjenesten bør ved å spørre barnet eller andre kartlegge hva som er:

 • Barnets navn
 • Fødselsdato
 • Opprinnelsesland
 • Oppholdsstatus
 • Statsborgerskap
 • Dobbelt statsborgerskap
 • Tiden barnet har vært i Norge/utlande

Spørsmål til barnet:

 • Vet du hvorfor vi snakker sammen nå? (Forklar barnet hva som bekymringen går ut på.Se tips under)
 • Har det hendt noe spesielt i familien eller i livet ditt i det siste som gjør at du tar kontakt med oss nå?
 • Hva har skjedd, helt konkret?
 • Er det noen du er redd for? Hvem?
  • Hvis ja, hva gjør at du er redd nå?
 • Vet familien din at du er i kontakt med barnevernstjenesten?
 • Hva tror du vil skje hvis familien din får vite at du er i kontakt med oss? (Husk å minne barnet på at du har taushetsplikt, samtidig som du har plikt til å avverge alvorlig omsorgssvikt).

Tema 2: Kontroll i hjemmet

 • Kan du fortelle meg litt om hvordan du har det hjemme?
 • Har dere noen regler for hva som er greit å gjøre og ikke gjøre hjemme?
 • Hva får du lov til å bestemme selv?
 • Hva bestemmer foreldrene dine?
  • (Det kan handle om deltakelse i kroppsøving, svømming, fritidsaktiviteter, valg av klær, kontakt med venner, å ha venner av motsatt kjønn, valg av kjæreste, og så videre).
 • Kan du bestemme hva du skal gjøre på fritiden og hvem du vil være sammen med?
 • Får du dra steder uten følge av noen andre?
 • Har du kontroll over egen telefon og pc?
 • Hva tenker foreldrene dine at er viktig for at du skal få et godt liv i fremtiden?
 • Hvilke verdier tenker du foreldrene dine syns det er viktig at du lærer?
 • Har du noen gang gjort noe som foreldrene dine har skammet seg over?
 • Har du noen gang gjort noe som foreldrene dine har sagt at påfører familien skam/tap av ære?
 • Har du fått nye regler i det siste eller blitt utsatt for trusler om mer kontroll? (Innstramming av kontrollen kan indikere at familien vet noe, samtidig som det kan være signaler om at familiens planer om ekteskap nærmere seg).

Konsekvenser av brudd på regler i hjemmet (æresrelatert vold)

 • Dersom du ikke følger reglene hjemme, hva skjer da? (Risikerer barnet sanksjoner hvis foreldrenes regler ikke følges?)
 • Har foreldrene dine noen gang truet med at de skal straffe deg dersom du ikke følger reglene?
 • Kartlegg om det forekommer det fysisk vold og overgrep (se kartleggingsspørsmål om vold og trusler under).

 

Tema 3: Kjæreste

 • Kan du fortelle litt om hva du tenker rundt det å ha en kjæreste?
 • Har du en kjæreste eller har du lyst på en kjæreste?

Dersom barnet/ungdommen har kjæreste:

 • Vet foreldrene dine om at du har kjæreste?
 • Går det rykter om at du har kjæreste?
 • Hvis du har kjæreste, hvem er kjæresten din?
 • Hvilken bakgrunn har vedkommende?
 • Aksepterer familien din kjæresten din?
 • Er kjæresteforholdet ditt en kilde til konflikt med familien din?
 • For jenter: har du og kjæresten din hatt samleie, er du jomfru?

Tema 4: Kartlegging av vold og trusler

Se forslag til spørsmål for kartlegging av vold og trusler.

Tema 5: Familie og slekt

Når du stiller disse spørsmålene kan det være nyttig å samtidig lage et familietre/genogram, slik at du og barnet kan se på dette mens dere samtaler om familie og slekt.

 • Kan du fortelle meg litt om hvem som er med i familien din?
 • Hvor lenge har familien din vært/bodd i Norge?
 • Hvor vokste foreldrene dine opp?
 • Hvor bor slektningene dine i dag?
 • Har du andre slektninger som bor i Norge?
 • Kan du fortelle meg litt om hvordan forholdet ditt er til familien din?
 • Kan du fortelle meg litt om hvordan foreldrene/søsknene dine behandler deg?
 • Er det noen personer du liker bedre enn andre i familien din? Hvorfor liker du/misliker du disse familiemedlemmene?
  • (Er det noen familiemedlemmer som kan være til støtte for barnet?)
  • (Hvem i familien er det mest sannsynlig at vil utøve vold dersom barnet har gjort noe familien misliker?)
 • Hvem bestemmer i familien som bor i Norge?
 • Hvem bestemmer i hele storfamilien både i og utenfor Norge?
 • Hvilken posisjon har familien din i forholdet til slekt/miljø i Norge og slekt/miljø i hjemlandet?
 • Vet du om personen som utsetter deg for vold opplever press fra andre i familien eller miljøet? Hva er voldsutøvers posisjon i familien?
 • Finnes det tidligere æresrelaterte konflikter i familien? Hos søsken? Slekt?
 • Vet du om andre i familien som er blitt gift mot sin vilje?

Tema 6: Søskens situasjon

 • Kan du fortelle meg litt om søsknene dine? Har du søsken? Hvor mange? Kjønn og alder?
 • Kan du fortelle meg litt om hvordan søsknene dine har det?
 • Utsettes søsknene for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold?
 • Opplever du press og kontroll fra søsknene dine?
 • Tror du det er fare for at søsknene dine kan bli tatt med til foreldrenes opprinnelsesland?
 • Tror du noen av søsknene dine kan ha behov for hjelp fra barnevernet?

Spørsmål til søsken:

 • Utsettes du for streng sosial kontroll og æresrelatert vold? (se spørsmål ovenfor)
 • Har du opplevd at foreldrene dine har innstrammet kontrollen over deg etter at søsteren/broren din kom i kontakt med barnevernet? (Forsterkes kontrollen av gjenværende søsken etter flyttingen?)
 • Opplever du negativ oppmerksomhet fra venner og bekjente på grunn av søsteren/broren din? (Opplever søsken å bli stigmatisert av andre på grunn av det som har skjedd?)

Tema 7: Nettverk

 • Har du noen gode venner som du stoler på?
 • Kjenner de familien din?
 • Kjenner de situasjonen din hjemme?
 • Har du andre personer i livet ditt som du føler støtter deg? (Lærer, trener, andre foreldre kan være ressurspersoner i barnets liv)

Tema 8: Tvangsekteskap

 • Har foreldrene dine planer om at du skal gifte deg?
 • Frykter du at du skal bli gift mot din vilje? Hvis ja:
  • Når?
  • Hvor?
  • Med hvem (slekt)?
  • Er det laget avtale om ekteskap?
  • Er du forlovet?
  • Hvem har bestemt at du skal gifte deg?
  • Har du sagt til familien at du ikke vil gifte deg?
 • Har noen i familien din blitt giftet bort mot sin vilje?
 • Hvem i slekten/familien har mest å tape på at et eventuelt ekteskap ikke gjennomføres?

Ved mistanke om barneekteskap se spørsmål her.

Tema 9: Utenlandsreise

 • Har familien din planer om feriereise til utlandet, enten til dine foreldres opprinnelsesland eller til et annet land der det bor slektninger?
 • Er det fastsatt reisedato, reisemål og returdato? Er billetter og reisedokumenter gjort klart? Er det kjøpt returbillett for barnet?
 • Har foreldrene dine snakket om at du skal bli igjen i landet? (Er barnet kjent med planer om at hun eller han skal etterlates i utlandet eller giftes bort?)
 • Er du bekymret for den kommende reisen?
 • Har du tidligere oppholdt deg i utlandet mot din vilje?
 • Er årsaken til at foreldrene dine ønsker at du skal bli med til utlandet at du har gjort noe foreldrene dine mener har påført familien skam/tap av ære? (Har barnet gjort noe som innebærer risiko for ærestap, som kan være bakgrunn for reiseplanene? For eksempel kjæreste eller sex før ekteskap.)
 • Hvis barnet har kjæreste: Vet foreldrene dine om kjæresten din eller kjenner til rykter om at du har kjæreste?
 • Har foreldrene dine snakket om ekteskap og eventuelle ekteskapskandidater?
 • Hva er vanlig alder for ekteskap i din families opprinnelsesland (som kan være tidligere enn den offisielle aldersgrensen for ekteskap)?
 • Har du eller søsken tidligere hatt ufrivillige utenlandsopphold?
 • Kan det at foreldrene dine har fått kjennskap til at barnevernstjenesten er involvert ha fremskyndet planene om utenlandsreise?
 • Kan det at foreldrene  dine har fått kjennskap til at barnevernstjenesten er involvert skade deg på andre måter?
 • Hva er barnets oppholdsstatus? Er barnet norsk statsborger? Har barnet dobbelt statsborgerskap?
 • Har andre i familien blitt giftet bort mot sin vilje?
 • Har konflikten/kontrollen/volden eskalert den siste tiden?

Tema 10: Seksuell orientering

Det kan være fint å starte med å si noe om at alle mennesker har rett til å elske den man vil. Eksempel: Man kan bli forelsket i jenter, gutter eller både jenter og gutter, og det er helt i orden. I Norge har alle mennesker uavhengig av seksuell legning vern mot diskriminering og hatkriminalitet. Her kan du leve fritt som homofil, lesbisk, bifil eller transperson. Hvis du føler deg truet på grunn av din seksuelle identitet kan vi i barnevernstjenesten hjelpe deg.

 • Tror eller vet du om du er homofil, lesbisk, bifil eller har en annen seksuell legning?
 • Har du vært forelsket i en gutt/jente noen gang?
 • Vet familien at du liker jenter/gutter?

Tema 11: Helse

 • Hvordan er din helse nå?
 • Tidligere helseplager?
 • Erfaringer med rus?

Tema 12: Kontakt med hjelpeapparatet

 • Har du kontakt med noen i hjelpeapparatet nå?
  • Aktuelle kontaktpersoner
 • Har du hatt kontakt med hjelpeapparatet tidligere?
  • Barnevern, politi, helsetjenester