Fosterhjem i slekt og nettverk har svært høy prioritet på alle nivå som arbeider med barnevern: statsråd, departement, direktorat, Bufetat og barneverntjenestene. I 2014 utarbeidet derfor Bufetat, region vest i samarbeid med en rekke kommuner i regionen en veileder for rekruttering av fosterhjem i slekt og nettverk. Veilederen ble revidert og oppdatert i oktober 2018. Lenker ble oppdatert i februar 2020. Målet med veilederen er å gjøre rekrutteringsarbeidet mer systematisk og øke kvaliteten. Veilederen er delt opp i tre faser.

Publisert 12. juni 2015
Oppdatert 13. februar 2020