Slekt og nettverk

Det skal alltid vurderes om det er aktuelle fosterhjem i barnets slekt eller nettverk. Faglig anbefaling for opplæring gjelder i like stor grad disse familiene, som i tillegg skal ha særlig tilpasset opplæring.

Forskning tyder på at fosterfamilier i barnets slekt og nettverk er mer stabile og at de sjeldnere bryter sammen. Like viktig som at plasseringen er stabil, er det at den gir barnet god utviklingsstøtte. Å flytte innenfor slekten kan imidlertid også medføre utfordringer, og vil ikke være et alternativ for alle barn. For barnet kan det være en gevinst at kontinuiteten i livet opprettholdes og at de slipper å flytte til noe ukjent, noe som kan bidra til at de føler seg mer som vanlige barn. Dersom barnet kan bo i nettverk i lokalmiljøet kan også barnet også slippe å skifte skole, venner og fritidsaktiviteter.

For barn i slektsfosterhjem er det særlig to gevinster som har blitt fremholdt. Den ene er at de kan føle seg tryggere på sin plass i familien. Den andre er at de kan oppleve det å være fosterbarn som mindre stigmatiserende.

Fosterfamilier i slekt og nettverk skal spesielt forberedes på det å stå i spennet mellom den private og offentlige sfære, og spesielt kan forventninger til samvær være viktig å avklare. Disse familiene skal ha opplæring på linje med andre fosterfamilier, og den skal være særlig tilpasset de utfordringer disse familiene kan forvente å møte.

Relevante linker