Fosterforeldrenes stemme

Fosterforeldre forteller om opplæring de ønsker

Noen fosterhjem med lang og allsidig erfaring knyttet til Norsk fosterhjemsforening har gitt noen uttalelser knyttet til opplæringsbehov:

«Et fosterhjemsoppdrag vil involvere hele familien. Egne barn må involveres og være enige i avgjørelsen om å bli fosterhjem»

 «Vi må få virkelighetsnær opplæring i forkant, - noe som gjør at vi forstår hva som forventes av oss og som ikke idylliserer det vi vil møte»

«Vi må få opplæring nok til å forstå at de strategier vi har anvendt på egne barn ikke alltid kan anvendes på fosterbarnet»

«Vi må forberedes på at vi i perioder vil kjenne oss utilstrekkelige, og vi må få vite at vi kan etterspørre videre opplæring og hjelp»

«Kunnskap er ferskvare, vi trenger gjenoppfrisking og oppfølging for å ta kunnskapen i bruk»

«Vi blir sårbare når fosterhjemsoppdraget går ut over egne barn»

«Våre egne barn må få mulighet til oppfølging»

«Ja til informative snutter på internett»

«Vi trenger fellesskap med andre fosterfamilier, vi har mye å lære av hverandre»