Barna og de unges stemme

Det er viktig å lytte til hva barn som har bodd i fosterhjem forteller om hva de ønsker av  fosterfamilien. Opplæringsforløpet må ta sikte på å dyktiggjøre fosterhjem til å møte barn og unges behov

Erfaringskonsulenter i Landsforeningen for barnevernsbarn ber om fosterforeldre som:

«Tar seg tid til å se, til å lytte, til å forstå. Tar seg tid, til å ta seg tid!»

 «Lar oss føle oss ønsket, elsket og tatt vare på».

«Gir aldri opp. Har tillit til at god omsorg kan forandre mye.».

«Setter seg inn i egne og barnets rettigheter, og krever støtte og veiledning tidlig nok»

«Gir oss mulighet for å høre til også i ferier og høytider»

«Følger opp og oppmuntrer til mestring av skole og fritidsaktiviteter»

«Gir oss anledning til å være en del av familien også etter fylte 18 år»

Barnevernproffene i Forandringsfabrikken ber om fosterforeldre som:

«er glad i barn og kan vise oss kjærlighet»

«tør og orker å spørre bak sinnet, frustrasjonen og fortvilelsen vår».

«vil samarbeide med oss, helt fra vi er små»

 «som vil forstå hvor viktig kontakt med søsken og familie er for de fleste av oss»