Faglig anbefaling for opplæring av fosterforeldre

Mer om den faglige anbefalingen

Fosterfamilier må få nødvendig opplæring. Denne faglige anbefalingen retter seg mot deg som gir opplæring til fosterfamilier uavhengig hvor i systemet du jobber. Anbefalingen gir en oversikt over tema som kjennetegner god fosterhjemsopplæring.

Mer om anbefalingen