I forbindelse med utarbeidelsen av veilederen ble det nedsatt en arbeidsgruppe og en referansegruppe. Samlet sett, hadde gruppene deltakere fra kommunal barneverntjeneste, brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner, fag- og forskningsmiljø og Bufetat.

Arbeidsgruppen ble ledet av Dag Lund-Fallingen, seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Arbeidsgruppens medlemmer:

 • Hege Sundt – sosionom, enkeltpersonforetak
 • Hilde Lorentzen – seksjonsleder, Grünerløkka barneverntjeneste, Oslo kommune
 • Hilde Steinsbø– seniorrådgiver, Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør
 • Jan Faller – seniorrådgiver, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Kristin Berg Akselsen, førstekonsulent, Fosterhjemtjenesten, Bufetat, region øst
 • Lilly-Anne Håversen, seksjonsleder, Sandnes barneverntjeneste
 • Nan Lisbeth Høgeli – leder, Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør
 • Nina Baastad, konsulent, Barne-, og familieetaten, Oslo kommune
 • Sonja Irene Nordbø, Sandnes barneverntjeneste

Referansegruppe

 • Barneombudet
 • KS
 • Redd Barna
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • NOBO
 • Forandringsfabrikken
 • Norsk Fosterhjemsforening