Situasjonsbetingede anbefalinger for arbeid for å håndtere konfliktfylte situasjoner og uønskede hendelser