Generelle anbefalinger for arbeid med å forutse og forebygge konfliktfylte situasjoner og uønskede hendelser