Mal for protokoll og enkeltvedtak er nå splittet opp etter hva tvangsbruken gjelder. I tillegg foreligger det en fullstendig mal.